Propagácia a výstavy

Plán práce

Komisie pre poriadanie výstav a súťaží na rok 2023

 

Zloženie: predseda: Ludvík Juráček

 členovia: Ing. Oskar Hruška

 

VV spolupráci s komisiami vytvorenými pri SZZ OV o.j.z. Zvolen, bude práca komisie zameraná na propagáciu záhradkárstva, poriadanie výstav: ovocia, zeleniny a kvetov, súťaže o najkrajšiu záhradu a osadu ako aj na pomoc pri ich organizovaní a zabezpečovaní. Poradenskou činnosťou pri výstavách sa bude propagovať pestovanie rezistentných a tolerantných odrôd a objasňovať ich prínos z hľadiska ochrany životného prostredia a to znižovaním potreby používania chemickej ochrany, čím sa zabezpečí zvyšovanie kvality ovocia.

            Aktivisti  SZZ OV o.j.z. na členských schôdzach v ZO propagovať súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v jednotlivých ZO a o konání výstav. Dbať na zabezpečenie dotácií pre konanie výstav.

            Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v okrese Zvolen je dobrovoľná a každá ZO, ako aj jednotlivci sa môže prihlásiť. Podmienky  a termín súťaže budú schválené predstavenstvom SZZ OV o.j.z. Zvolen a následne zverejnené.

            Mimo výstav ovocia, zeleniny a kvetov, bude komisia propagovať a zabezpečovať účasť na

nasledujúcich akciách v rámci SZZ:

Výstavy v roku 2023 – spresnené termíny

 

apríl    20.04 - 22.04     Prešov      Mestská hala Prešov – ABC záhrada - 29. ročník - OV SZZ Prešov

apríl    12.04.- 15.04.    Trenčín     Záhradkár veľtrh potrieb pre záhradkárov - 29. ročník

                                                       Včelár - veľtrh potrieb pre včelárov - 26. ročník

                                                       Poľovníctvo - výstava poľovníckych potrieb - 14. ročník

apríl    26.04.- 30.04.    Nitra         Gardénia - medzinárodná predajná výstava - 26. ročník

apríl    20.04.- 23.04.    Bratislava  Incheba Flóra - medz. veľtrh kvetín a záhradníctva - 42.ročník

máj     10.05.- 12.05.     Košice     Aupark - jar v záhrade - Bývanie - predajná výstava

august 17.08.- 20.08.    Nitra         Agrokomplex - medziná. poľ. a potr. výstava - 49. ročník,

sept   . 20.09 - 24.09.    Piešťany   Victoria regina - národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov

 

 

september                     Detva        Mestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov - 15. ročník

október                         Zvolen      Okresná výstava ov. zel. a kvetov spojená so súťažou o najkrajšie

                                                       jablko a hrušku regiónu - 40. ročník

október 00.00.- 00.00.  Trenčín     Expo center - Hurá do záhrady - 6. ročník veľtrhu pre záhradkárov

                                                       a milovníkov prírody, Jahrada -13. ročník výstavy ovocných a ok-

                                                       rasných drevín, ovocných stromov, súťaž o najkrajšie jablko 2022

                                                       celoslovenská súťaž SZZ - 27. ročník

                                                

Komisia bude propagovať aj účasť na ďalších akciách poriadaných  SZZ RV vrátane zabezpečenia  súťažiacich na poriadaných akciách.


Predseda komisie Ludvík Juráček