Propagácia a výstavy

Predseda komisie: Ľudovít Juráček

kontakt: email: 0911 960 041

členovia komisie:   Ing.Jozef Tutka CSc   0915659987

 

Plán práce

Komisie pre poriadanie výstav a súťaží  na rok 2018

 

V spolupráci s komisiami vytvorenými pri OV SZZ Zvolen, bude práca komisie zameraná na propagáciu záhradkárstva, poriadanie výstav: ovocia, zeleniny a kvetov, súťaže o najkrajšiu záhradu a osadu ako aj na pomoc pri ich organizovaní a zabezpečovaní. Poradenskou činnosťou pri výstavách sa bude propagovať pestovanie rezistentných a tolerantných odrôd a objasňovať ich prínos z hľadiska ochrany životného prostredia a to znižovaním potreby používania chemickej ochrany, čím sa zabezpečí zvyšovanie kvality ovocia.

Aktivisti OV SZZ na členských schôdzach v ZO propagovať súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v jednotlivých ZO a o konaní výstav. Dbať na zabezpečenie dotácií pre konanie výstav.

Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v okrese Zvolen je dobrovoľná a každá ZO sa môže prihlásiť do 5. júna. Vyhodnotenie komisiou OV bude do konca júna.

Mimo výstav ovocia, zeleniny a kvetov, bude komisia propagovať a zabezpečovať účasť na nasledujúcich akciách v rámci SZZ:

 

marec  17.03.                Piešťany     Celoslovenská súťaž v reze ovocných drevín - rez jabloní - 16. ročník

marec  21.03. - 23.03.   Prešov        Mestská hala Prešov - záhrada - 26. ročník - OV SZZ Prešov

apríl     11.04. - 15.04.   Trenčín       Záhradkár veľtrh potrieb pre záhradkárov - 24. ročník

                                                         Včelár - veľtrh potrieb pre včelárov - 22. ročník

                                                         Poľovníctvo - výstava poľovníckych potrieb - 11. ročník

apríl     19.04. - 22.04.   Nitra           Gardénia - medzinárodná predajná výstava - 22. ročník

apríl     24.04. - 27.04.   B. Bystrica Kvetena - jarná záhrada, predajná výstava - 20. ročník

apríl     27.04. - 28.04.   Skalica        Vínna cesta Záhorie - celoslovenská výstava vín s medz. účasťou - 6. ročník

Máj      03.05. - 06.05.   Bratislava   Flóra - medzinárodný veľtrh kvetov - Incheba - 39. ročník

jún       xx.06.                Zvolen        Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu OV SZZ

august 16.08. - 19.08.   Nitra           Agrokomplex - medzinár. poľ. a potr. výstava - 45. ročník, okrem toho sa uskutočnia regionálne expozície Ovocie roka - 5. ročník, Zelenina roka - 4. ročník, Najkrajšia kolekcia - 2. ročník,

                                                         Celoslovenská amatérska floristická súťaž v aranžovaní kvetov – dospelí, jedna súťažná disciplína: Čaro letnej záhrady, pavilón M3 - 39. ročník,

september  xx.09.          Piešťany     Victoria regina - národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov 25. ročník, majstrovstvá slov. vo floristike SO škôl záhradníckach,

september – október     Detva         Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - 12. ročník

september – október     Zvolen        Okresná výstava ovocia, zel. a kvetov, spojená so súťažou o najkrajšie jablko a hrušku regiónu - 36. ročník

október 12.10.-13.10.   Trenčín       Celoslovenská súťaž a najkrajšie jablko - 23. ročník, Expo center Trenčín v rámci výstavy Jahrada.

 

Komisia bude propagovať aj účasť na ďalších akciách poriadaných RV SZZ vrátane zabezpečenia súťažiacich na poriadaných akciách.

 

 

                                                                                      Predseda komisie Ludvík  Juráček