Propagácia a výstavy

Plán práce

 

Komisie pre poriadanie výstav a súťaží  na rok 2021

 

Zloženie: predseda: Ludvík Juráček   t.č. 0911960041

členovia: Ing. Oskar  Hruška  t.č.  0905 377999 

 

V spolupráci s komisiami vytvorenými pri OV SZZ Zvolen, bude práca komisie zameraná na propagáciu záhradkárstva, poriadanie výstav: ovocia, zeleniny a kvetov, súťaže o najkrajšiu záhradu a osadu ako aj na pomoc pri ich organizovaní a zabezpečovaní. Poradenskou činnosťou pri výstavách sa bude propagovať pestovanie rezistentných a tolerantných odrôd a objasňovať ich prínos z hľadiska ochrany životného prostredia a to znižovaním potreby používania chemickej ochrany, čím sa zabezpečí zvyšovanie kvality ovocia.

Aktivisti OV SZZ na členských schôdzach v ZO propagovať súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v jednotlivých ZO a o konaní výstav. Dbať na zabezpečenie dotácií pre konanie výstav.

Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v okrese Zvolen je dobrovoľná a každá ZO, ako aj jednotlivci sa môže prihlásiť. Podmienky a termín súťaže budú schválené predstavenstvom OV SZZ Zvolen a následne zverejnené.

Mimo výstav ovocia, zeleniny a kvetov, bude komisia propagovať a zabezpečovať účasť na nasledujúcich akciách v rámci SZZ:

 

apríl                               Prešov        Mestská hala Prešov - ABCzáhrada - 28. ročník - OV SZZ Prešov

apríl            14.4.-18.4.  Trenčín       Záhradkár veľtrh potrieb pre záhradkárov - 28. ročník

                                                         Včelár - veľtrh potrieb pre včelárov - 25. ročník

                                                         Poľovníctvo - výstava poľovníckych potrieb - 13. ročník

apríl            22.4.-23.4.  Nitra           Gardénia - medzinárodná predajná výstava - 25. ročník

apríl                               B. Bystrica Kvetena - jarná záhrada,  predajná výstava - 22. ročník

apríl                               Bratislava   Incheba Flóra - medz. veľtrh kvetín a záhradníctva - 41.ročník

máj                                Košice        Aupark - jar v záhrade - Bývanie - predajná výstava

jún                                 Zvolen        Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu OV SZZ

august         19.8.-22.8.  Nitra           Agrokomplex - medziná. poľ. a potr. výstava - 48. ročník,

                                                         okrem toho sa uskutočnia reg. expozície Ovocie roka - 8. ročník

september                      Detva         Mestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov - 14. ročník

september                      Piešťany     Victoria regina - národná súťaž vo viazaní a aranžování kvetov

október                          Zvolen        Okresná výstava ov. zel. a kvetov spojená so súťažou o najkrajšie jablko a hrušku regiónu - 38. ročník

október                          Trenčín       Expo center - Hurá do záhrady - 4. ročník veľtrhu pre záhradkárov a milovníkov prírody, Jahrada -11. ročník výstavy ovocných a okrasných drevín, ovocných stromov, súťaž o najkrajšie jablko 2021 celoslovenská súťaž SZZ - 25. ročník

 

Komisia bude propagovať aj účasť na ďalších akciách poriadaných RV SZZ včetne zabezpečenia  súťažiacich na poriadaných akciách.

 

Vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie nového koronavírusu, 2 vlny Covid-19 na Slovensku ako aj uznesení vlády SR v tejto oblasti, obmedzujúcich slobodu pohybu ako aj zákaz vychádzania, niesú vôbec určené, alebo sú neisté termíny výstav a súťaži či už celoslovenských, ako aj na úrovni  republikového výboru, okresných a mestských výborov SZZ.

 


 

Predseda komisie Ludvík Juráček