Propagácia a výstavy

Plán práce

 

Komisie pre poriadanie výstav a súťaží  na rok 2020

 

Zloženie: predseda: Ludvík Juráček

členovia: Ing. František Wenger, Ing. Jozef Tutka, CSc

 

 

V spolupráci s komisiami vytvorenými pri OV SZZ Zvolen, bude práca komisie zameraná na propagáciu záhradkárstva, poriadanie výstav: ovocia, zeleniny a kvetov, súťaže o najkrajšiu záhradu a osadu ako aj na pomoc pri ich organizovaní a zabezpečovaní. Poradenskou činnosťou pri výstavách sa bude propagovať pestovanie rezistentných a tolerantných odrôd a objasňovať ich prínos z hľadiska ochrany životného prostredia a to znižovaním potreby používania chemickej ochrany, čím sa zabezpečí zvyšovanie kvality ovocia.

Aktivisti OV SZZ na členských schôdzach v ZO propagovať súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v jednotlivých ZO a o konaní výstav. Dbať na zabezpečenie dotácií pre konanie výstav.

Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v okrese Zvolen je dobrovoľná a každá ZO, ako aj jednotlivci sa môže prihlásiť. Podmienky a termín súťaže budú schválené predstavenstvom OV SZZ Zvolen a následne zverejnené.

Mimo výstav ovocia, zeleniny a kvetov, bude komisia propagovať a zabezpečovať účasť na nasledujúcich akciách v rámci SZZ:

apríl          1.4. - 3.4       Prešov      Mestská hala Prešov – ABC záhrada - 28. ročník - OV SZZ Prešov

apríl          15.4. - 19.4.  Trenčín     Záhradkár veľtrh potrieb pre záhradkárov - 26. ročník, Včelár - veľtrh potrieb pre včelárov - 24.                                                          ročník, Poľovníctvo - výstava poľovníckych potrieb - 13. ročník

apríl          23.4. - 26.4.  Nitra        Gardénia - medzinárodná predajná výstava - 24. ročník

apríl          28.4. - 1.5.    B.Bystr.   Kvetena - jarná záhrada,  predajná výstava - 22. ročník

apríl          30.4. - 3.5.    Bratislava Incheba Flóra - medz. veľtrh kvetín a záhradníctva - 41.ročník

máj           5.5. - 7.5.      Košice      Aupark - jar v záhrade - Bývanie - predajná výstava

jún                                 Zvolen     Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu OV SZZ

august      20.8. - 23.8.  Nitra        Agrokomplex - medziná. poľ. a potr. výstava - 47. ročník, okrem toho sa uskutočnia regionálne                                                               expozície Ovocie roka

september                     Detva       Mestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov - 14. ročník

september                     Piešťany  Victoria regina - národná súťaž vo viazaní a aranžování kvetov

október                          Zvolen     Okresná výstava ovocia, zel. a kvetov spojená so súťažou o najkrajšie jablko a hrušku regiónu - 38.                                                       ročník

október    9.10. 10.10.  Trenčín     Expo center - Hurá do záhrady - 4. ročník veľtrhu pre záhradkárov a milovníkov prírody, 

                                                  Jahrada -11. ročník výstavy ovocných a okrasných drevín, ovocných stromov, súťaž o najkrajšie                                                              jablko 2020 celoslovenská súťaž SZZ - 25. ročník

 

Komisia bude propagovať aj účasť na ďalších akciách poriadaných RV SZZ vrátane zabezpečenia súťažiacich na poriadaných akciách.

 

Predseda komisie Ludvík Juráček