Propagácia a výstavy

Predseda komisie: Ľudovít Juráček

kontakt: email: 0911 960 041

členovia komisie:Ing. František Wenger,

   Ing.Jozef Tutka CSc   0915659987

 

Plán práce

Komisie pre poriadanie výstav a súťaží  na rok 2019

 

            V spolupráci s komisiami vytvorenými pri OV SZZ Zvolen, bude práca komisie zameraná na propagáciu záhradkárstva, poriadanie výstav: ovocia, zeleniny a kvetov, súťaže o najkrajšiu záhradu a osadu ako aj na pomoc pri ich organizovaní a zabezpečovaní.     Poradenskou činnosťou pri výstavách sa bude propagovať pestovanie rezistentných a tolerantných odrôd a objasňovať ich prínos z hľadiska ochrany životného prostredia a to znižovaním potreby používania chemickej ochrany, čím sa zabezpečí zvyšovanie kvality ovocia.

            Aktivisti OV SZZ na členských schôdzach v ZO propagovať súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v jednotlivých ZO a o konání výstav. Dbať na zabezpečenie dotácií pre konanie výstav.

            Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu v okrese Zvolen je dobrovoľná a každá ZO, ako aj jednotlivci sa môže prihlásiť. Podmienky  a termín súťaže budú schválené predstavenstvom OV SZZ Zvolen a následne zverejnené.

            Mimo výstav ovocia, zeleniny a kvetov, bude komisia propagovať a zabezpečovať účasť na nasledujúcich akciách v rámci SZZ:

marec     16.3.                B. Štiavn.   Cel. súťaž v reze ovocných drevín - rez jabloní - 16. ročník

apríl       3.4 - 5.4          Prešov        Mestská hala Prešov - ABCzáhrada - 27. ročník - OV SZZ                                        Prešov

apríl       4.4. - 7.4.        Bratislava   Flóra - Medzinárodný veltrh kvetov - Incheba - 40. ročník

apríl       10.4. - 14.4.    Trenčín       Záhradkár veltrh potrieb pre záhradkárov - 25. ročník

                                                         Včelár - veľtrh potrieb pre včelárov - 23. ročník

                                                         Poľovníctvo - výstava poľovníckych potrieb - 12. ročník

apríl       25.4. - 28.4.    Nitra           Gardénia - medzinárodná predajná výstava - 23. ročník

apríl       30.4. - 3.5.      B. Bystrica Kvetena - jarná záhrada,  predajná výstava - 21. ročník

apríl       27.4. - 28.4.    Skalica        Vínna cesta záhorie - cel výstava vín s medz. účasťou-                                                    6.ročník

jún                                 Zvolen        Súťaž o najkrajšiu záhradu a osadu OV SZZ

august    22.8. - 25.8.    Nitra           Agrokomplex - medziná. poľ. a potr. výstava - 46. ročník, regionálne expozície Ovocie roka - 6. ročník,

                                                         Zelenina roka - 5. ročník, Najkrajšia kolekcia - 3. ročník

                                                         Cel. amatérska floristická súťaž v aranžovaní kvetov – dospelí

august    29.8 - 31.8      Trenčín       Hurá do záhrady - veľtrh pre záhradkárov - 3. ročník, súťažná disciplína: Čaro letnej záhrady, pavilón M3 39. ročník

september   xx.09.         Piešťany     Victoria regina národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov 26. ročník majstrovstvá slov. vo floristike SO škola záhradnícka

október  5.10. - 6.10.    Detva         Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - 13. ročník

október  10.10. - 11.10. Zvolen       Okresná výstava ovocia, zel. a kvetov, spojená so súťažou o najkrajšie jablko a hrušku regiónu - 37. ročník

október  10.10.              Trenčín       Celoslovenská Amatérska floristická súťaž v aranžovaní kvetov - dospelí, súťažná disciplína - Jesenné inšpirácie: úprava na zavesenie. Pavilónč.7 - 40. ročník

október  11.10.-12.10.  Trenčín       Celoslovenská súťaž a najkrajšie jablko - 24. ročník, Expo center Trenčín v rámci výstavy Jahrada

 

            Komisia bude propagovať aj účasť na ďalších akciách poriadaných RV SZZ vrátane zabezpečenia  súťažiacich na poriadaných akciách.

 

                                                                                  Predseda komisie Ludvík  Juráček