Náš tím

Ľubomír Paulenka

Predseda OV SZZ Zvolen

Mobil:    0908 282888

Email:    ovszzzvolen@gmail.com

—————

Ing. Bohumil Kosa

Tajomník OV SZZ Zvolen

Telefón:  0911 959 966

Mobil:     0902 524345

Email:    ovszzzvolen@gmail.com

—————

Valentína Strečková

Hospodár OV SZZ Zvolen

Mobil:    0907 813503

Email:     ovszzzvolen@gmail.com

 

—————