Zoznam ZO SZZ a predsedov ZO 
             
P.č. ZO SZZ Okres titl. Meno priezvisko tel.
1 Detva - Nad mlynom Detva   Janka Rapčanová 0907 848582
2 Detva - sídlisko Detva Mgr. Darina Labáková 0908 912620
3 Pliešovce Zvolen ng. Vladimír Gajdoš 0907 816917
4 Borová hora - Stráň Zvolen Ing. Karol Boháček 045/5335444
5 Borový potok Zvolen Ing. Stanislav Brna 0905 492685
6 Bučina 2 Zvolen   Jozef Kalamár 0908 852878
7 Bučina 3 Zvolen   Marián Orolím 0903 504185
8 Bučina 4 Zvolen   Vladimír Fraňa 0903 203942
9 Čertolín Zvolen   Ivan Pauliak 0908 957623
10 Hájik 1 Zvolen   Michal Petruš 0904 561417
11 Hájik 2 Zvolen   Peter Balkovič 911 563421
12 Hájik 3 Zvolen   Františk Hindický 0948 331495
13 Hájik 4 Zvolen Mgr. Pavel Kulich 0905 272096
14 Hájik 5 Zvolen Ing. Oľga Najšlová 0914 225299
15 Hájik 6 Zvolen   Boris Zauška 0904 415400
16 Hájik 7 Zvolen   Ľubomír Paulenka 0908 282888
17 Hájik 8 Zvolen   Martin Michalko 0908 441106
18 Hrčkov jarok 1 Zvolen JUDr. Ján Mojžiš 0905 409048
19 Hrčkov jarok 2 Zvolen   Jozef Beník 0905 706672
20 Hrčkov jarok 3 Zvolen Ing. Ondrej Babic 0948 518277
21 Kováčová Bieň Zvolen Ing. Iveta Černáková 0908 929698
22 Lipovec - Bukovinka Zvolen   Ladislav Bielik 0914 242109
23 Neresnica Zvolen Ing. Jozef Smrek 0904840546
24 Neresnica - Hrádok Zvolen   Anton Krug 0944 174770
25 Neresnica - Potok Zvolen   Ján Lupták 0904 883742
26 Partizánska Zvolen Ing. Ján Rapčan 0903 973095
27 Pod Čertolínom Zvolen   Dušan Ludrovan 0908 169728
28 Pod Dubinou Zvolen   František Toběrný 0908 910511
29 Pod Harajchom Zvolen   Jozef Sklenka 0903 066017
30 Pod Strážou Zvolen Ing. Ján Skladaný 0903 544584
31 Pod vodojemom Zvolen   Milan Štiak 0903 784451
32 Rosa-klub Zvolen   Michal Siklienka 0903 653253
33 Sarvaška Zvolen   Ján Hudec 0948 115590
34 Sekier Zvolen   Vladimír Podobný 0911 180122
35 Sekier - Dolina Zvolen Ing. Ján Poliak 0918 067174
36 Sekier - Hájovňa Zvolen   Milan Korístek 0903 504323
37 Sekier - Kružovo Zvolen   Jozef Moravík 0915 814806
38 Sekier - Priehrada Zvolen   Jozef Ištokovič 0908 329 683
39 Sielnica Zvolen   Ľubomír Strapec 0905 612145
40 Sliač - Pod Kozákom 1 Zvolen Ing. Jaroslav Hačkulič 0903 508529
41 Sliač - Pod Kozákom 2 Zvolen   Miroslav Kováčik 0907 809085
42 Tŕnie Zvolen   Jozef Kubinec 0904 353524
43 Záhonok Zvolen Ing. Andrej Králik 0908 510620
44 Zl. Potok - Na varte Zvolen Ing. Jozef Tutka CSc 0915 659987
45 Zl. Potok - Pod čerešňov Zvolen Ing. Anna Bardiovská 0915 896804
46 Zlatý potok - Amfiteáter Zvolen   Ľudovít Juráček 0911 960041
47 Zlatý potok - Bakova jama Zvolen   Ladislav Ondrejšík 0907 844213
48 Zlatý potok - Na hlinách Zvolen Ing. František Wenger 0949 346703
49 Zlatý potok - Potôčik Zvolen Ing. Juraj Tužinský 0905 522413
50 Zlatý potok 1 Zvolen   Júlia Rečlová 0905 983158
51 Zlatý potok 2 Zvolen Ing. Ladislav Kaplán 045/5361379
52 Zlatý potok 3 Zvolen   Vojtech Akuč 0918 107053
53 Zv. Slatina - Kobeľovec Zvolen   Mária Široká  
54 Železná Breznica Zvolen Ing. Miroslav Živický 0903428315