Zoznam ZO SZZ a predsedov ZO 
             
P.č. ZO SZZ Okres titl. Meno priezvisko tel.
1 Detva - Nad mlynom Detva   Janka Rapčanová 0907 848582
2 Detva - sídlisko Detva Mgr. Darina Labáková 0908 912620
3 Pliešovce Zvolen ng. Vladimír Gajdoš 0907 816917
4 Borová hora - Stráň Zvolen Ing. Tatiana Sedliaková Dobrotová 0904890252
5 Borový potok Zvolen Ing. Stanislav Brna 0905 492685
6 Bučina 3 Zvolen   Marián Orolím 0903 504185
7 Bučina 4 Zvolen   Vladimír Fraňa 0903 203942
8 Čertolín Zvolen   Ivan Pauliak 0908 957623
9 Hájik 1 Zvolen   Michal Petruš 0904 561417
10 Hájik 2 Zvolen   Peter Balkovič 911 563421
11 Hájik 3 Zvolen   Františk Hindický 0948 331495
12 Hájik 4 Zvolen Mgr. Pavel Kulich 0905 272096
13 Hájik 5 Zvolen Ing. Oľga Najšlová 0914 225299
14 Hájik 6 Zvolen   Boris Zauška 0904 415400
15 Hájik 7 Zvolen   Ľubomír Paulenka 0908 282888
16 Hájik 8 Zvolen   Martin Michalko 0908 441106
17 Hrčkov jarok 1 Zvolen JUDr. Ján Mojžiš 0905 409048
18 Hrčkov jarok 2 Zvolen   Jozef Beník 0905 706672
19 Hrčkov jarok 3 Zvolen Ing. Ondrej Babic 0948 518277
20 Kováčová Bieň Zvolen Ing. Iveta Černáková 0908 929698
21 Lipovec - Bukovinka Zvolen   Ladislav Bielik 0914 242109
22 Neresnica Zvolen Ing. Jozef Smrek 0904840546
23 Neresnica - Hrádok Zvolen   Anton Krug 0944 174770
24 Neresnica - Potok Zvolen   Ján Lupták 0904 883742
25 Partizánska Zvolen Ing. Ján Rapčan 0903 973095
26 Pod Čertolínom Zvolen   Dušan Ludrovan 0908 169728
27 Pod Dubinou Zvolen   František Toběrný 0908 910511
28 Pod Harajchom Zvolen   Jozef Sklenka 0903 066017
29 Pod Strážou Zvolen Ing. Ján Skladaný 0903 544584
30 Pod vodojemom Zvolen   Milan Štiak 0903 784451
31 Rosa-klub Zvolen   Michal Siklienka 0903 653253
32 Sarvaška Zvolen   Ján Hudec 0948 115590
33 Sekier Zvolen   Vladimír Podobný 0911 180122
34 Sekier - Dolina Zvolen Ing. Ján Poliak 0918 067174
35 Sekier - Hájovňa Zvolen   Milan Korístek 0903 504323
36 Sekier - Kružovo Zvolen   Jozef Moravík 0915 814806
37 Sekier - Priehrada Zvolen   Jozef Ištokovič 0908 329 683
38 Sielnica Zvolen   Ľubomír Strapec 0905 612145
39 Sliač - Pod Kozákom 1 Zvolen Ing. Jaroslav Hačkulič 0903 508529
40 Sliač - Pod Kozákom 2 Zvolen   Miroslav Kováčik 0907 809085
41 Tŕnie Zvolen   Jozef Kubinec 0904 353524
42 Záhonok Zvolen Ing. Andrej Králik 0908 510620
43 Zl. Potok - Na varte Zvolen        
44 Zl. Potok - Pod čerešňov Zvolen Ing. Anna Bardiovská 0915 896804
45 Zlatý potok - Amfiteáter Zvolen   Ľudovít Juráček 0911 960041
46 Zlatý potok - Bakova jama Zvolen   Ladislav Ondrejšík 0907 844213
47 Zlatý potok - Na hlinách Zvolen Ing. František Wenger 0949 346703
48 Zlatý potok - Potôčik Zvolen Ing. Juraj Tužinský 0905 522413
49 Zlatý potok 1 Zvolen   Júlia Rečlová 0905 983158
50 Zlatý potok 2 Zvolen Ing. Ladislav Kaplán 045/5361379
51 Zlatý potok 3 Zvolen   Vojtech Akuč 0918 107053
52 Zv. Slatina - Kobeľovec Zvolen   Mária Široká  
53 Železná Breznica Zvolen Ing. Miroslav Živický 0903428315