Pestovateľská komisia

Predseda komisie :    Jozef Vrana   tel. 0905 437143

členovia:                     Ing. František Wenger   tel. 0949 346703

                                  Ľudovít Packa    tel.0918 242111   

 

 

Plán práce na rok 2023

Pestovateľskej komisie

 

Miesto – Lunterov ranč - Kráľová

                 Červená Medokýš  pod Pustým hradom

Termín – podľa výšky porastu  trávy, a počasia

 

 

 

 

  1. Zorganizovať tretí  ročník súťaže kosenia ručnou kosou.
    1. Zúčastniť sa kosenia ručnou kosou v chránenej krajinnej oblasti Poľana, ktorú organizujú  Lesy SR závod Kriváň
    1. Prihlásiť ovocie na celoslovenskú výstavu JAHRADA v Trenčíne  a zapojiť sa do súťaže o najkrajšie jablko.
    1. Zabezpečiť  okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
    1. Riešiť  a odpovedať na dotazy  jednotlivých záhradkárov.

 

Zvolen 30.1.2023                                          Vrana Jozef

                                                                    Pestovateľská komisia