Pestovateľská komisia

Predseda komisie :      Jozef Moravík               

  kontakt: mobil: 0915 814 806    

 

člen komisie:   Ján Hudec  0948 115590

                       Ing. František Wenger     0949346703

 

                              


Pestovateľská komisia

Plán práce na rok 2018

Plán práce pestovateľskej komisie na rok 2018   Pestovateľská komisia – predseda: Jozef Moravík     Komisia sa vo svojej činnosti zamerá predovšetkým na tieto oblasti. Podľa požiadaviek členov i nečlenov OV SZZ Zvolen sa zabezpečí poradenská činnosť, prednášky a praktické...

—————