Zloženie komisie: 

predsedníčka     RNDr. Zdenka Müllerová,   tel:0904 648974

                                   Janka Rapčanová   tel 0907 848582