Komisia mládeže

Predseda komisie: RNDr. Zdenka Müllerová 

kontakt: email: mullerova.zdenka@gmail.com, tel: 0904 648 974

členovia komisie:    Mgr. Darina Labáková   

 

 

P L Á N  P R Á C E

komisie pre mládež na rok 2018

 

 

            V roku 2018 bude  práca komisie pre mládež spočívať v aktívnej spolupráci s MŠ, ZŠ a CVČ v okresoch Zvolen a Detva a tiež s odbormi školstva (OŠ). Plán rešpektuje plán RV SZZ.

 

1.  Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti  MŠ a ZŠ organizovanej RV SZZ ako 11. ročník výtvarnej súťaže na tému „Čaro našej prírody“

 • zaslať na školy priamo, príp. prostredníctvom OŠ vyhlásenie súťaže a propozície

         Termín: do 30. 01. 2018

 • spolupracovať so školami do odoslania prác detí a vyhlásenia výsledkov§

         Termín: do 30. 03. 2018

2.  Zverejniť pre ZŠ vyhlásenie okresného kola vedomostnej súťaže „Mladý záhradkár 2018“

v dvoch kategóriách: I. kategória 10 – 12 roč. deti a II. kategória 13 – 15 roč. deti

 • záujemcom o súťaž poskytnúť študijný materiál – lexikony
 • spolupracovať pri príprave detí na súťaž
 • pripraviť podmienky pre konanie okresného kola v ZŠ Kukučínova, Detva

                                                                Termín vyhlásenia: do 15. 03. 2018

                                                                Termín súťaže: do 23. 05. 2018

3.  Na RV SZZ zaslať materiály pre celoslovenské kolo vedomostnej súťaže

                                                                             Termín: ihneď po ukončení okresného kola

 • plánovaný termín celoslovenského kola vedomostnej súťaže je 13. 06. 2018 v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

4.  Vyhlásiť a zorganizovať 5. ročník okresnej výtvarnej súťaže pre MŠ a ZŠ

 • vyhlásiť a zverejniť propozície

                                                                              Termín: august 2018

 • spolupracovať s vedúcimi OŠ a školami, ktoré prejavia záujemcom
 • vyhodnotenie súťaže urobiť na jesennej výstave OV SZZ 2018

                                                                               Termín: október 2018

5.  Účasť na výstave ovocia, zeleniny a kvetov 2018

 • informovať školy o organizovaní výstavy
 • pozvať školy na výstavu
 • spolupracovať s OŠ vo Zvolene a Detve
 • požiadať niektorú zo škôl o program pri otvorení výstavy

                                                                               Termín: september – október 2018

6.  Spolupráca so školami a OŠ vo Zvolene a Detve

 • priebežne poskytovať informácie o akciách RV a OV SZZ, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania pre školy a verejnosť na webstránke SZZ alebo prostredníctvom OŠ