Zloženie komisie: 

predsedníčka    Mgr. Pavel Kulich  tel:0905 272096