Zloženie komisie: 

predsedníčka    Mgr. Pavel Kulich  tel:0905 272096

                                   Janka Rapčanová   tel 0907 848582