OKRK

Predseda OKRK:   Júlia Plevková

kontakt: email: 0904 577165

člen OKRK:    Jozef Uram

                Štefan Uram

         

                      

Plán práce OKRK pri OV SZZ Zvolen  na rok 2018

 

 1. Polrok 2018
 • Január 2018– plán práce OKRK na rok 2018, vypracovanie Správy o činnosti OKRK za rok 2017, kontrola hospodárenia OV SZZ za rok 2017
 • Február 2018 – ZO SZZ Sekier - Priehrada - kontrola
 • Marec 2018 - vyhodnotenie kontroly ZO SZZ Sekier Priehrada
 • Apríl 2018– ZO SZZ Pod Harajchom – kontrola
 • Máj 2018 – vyhodnotenie kontroly ZO SZZ Pod Harajchom
 • Jún 2018 – zaslanie oznámenia na ZO SZZ Kováčová - Bieň

 

 1. Polrok 2018
 • August 2018 – ZO SZZ Kováčová-Bieň – kontrola hospodárenia OV SZZ za I. polrok
 • September 2018 – vyhodnotenie kontroly ZO SZZ Kováčová-Bieň a OV SZZ za I. polrok
 • Október 2018 – zaslanie oznámenia na ZO SZZ Zlatý Potok –  Na Hlinách
 • November 2018 – ZO SZZ Pod Harajchom – kontrola
 • December 2018 – vyhodnotenie kontroly ZO SZZ Pod Harajchom

 

            Členovia OKRK pri OV SZZ sa budú stretávať podľa potreby vždy pred vykonaním kontroly na ZO za účelom dohodnutia termínu, miesta a postupu pri vykonávaní kontroly. Po vykonaní kontroly bude členmi prerokovaná Správa o vykonaní kontroly pred zaslaním na ZO SZZ.