Oznam pre predsedov ZO SZZ

17.10.2021 21:38

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 15.10.-21.10.2021

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

01.10.2021 11:15

Okresná výstava ovocia,zeleniny a kvetov

OVSZZ Zvolen organizujeOkresnú výstavu ovocia, zeleniny a ovocia vdňoch 7.-8.10.2021.Zber exponátov budedňa 6.10. od 14:00 hod. bližie informácie v prílohách  Oznam na výstavu2021.doc (33792) Pozvánka na výstavu 2021 plagát.doc (155136)  

—————

01.10.2021 11:14

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 1.10-7.10.2021

Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodín   Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

24.09.2021 21:03

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 24.9.-30.9.2021

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

17.09.2021 18:58

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 17.9.-23.9.2021

  Aktuality

—————

11.09.2021 20:43

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 10.9.-16.9.2021

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

03.09.2021 20:31

Aktuality v chemickej ochrane rastlín 3.9.-9.9.2021

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na...

—————

22.08.2021 20:23

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 20.08.-02.09.2021

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

07.08.2021 21:09

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 6.8.-12.8.2021

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na...

—————

02.08.2021 22:01

Aktuality v chemickej ochrane rastlín 2.8-5.8.2021

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————