Oznam pre predsedov ZO SZZ

08.04.2022 17:58

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 08.04.2022 - 15.04.2022

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

31.03.2022 19:49

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 25.03.2022 - 31.03.2022

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

30.03.2022 23:13

Dokumenty pre ZO zo zasadnutia OV

08 P7 pokyny k ČS.docx (21426) Spracovanie dokumentácie na ČS 1.docx (25264)

—————

30.03.2022 23:12

Tlačivo na 2% z daní

2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf (180789)

—————

11.03.2022 21:21

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 11.03.2022 - 18.03.2022

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

06.03.2022 20:23

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 4.3.2022 - 11.3.2022

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na...

—————

11.02.2022 20:32

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 11.2.-17.2.2022

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

30.01.2022 18:55

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 28.1.-3.2.2022

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

21.01.2022 19:45

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 21.1.-27.1.2022

Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodín   Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————