Oznam pre predsedov ZO SZZ

23.02.2019 18:54

Aktuality chemickej ochrany na obdobie 22.2.-28.2.2019

   Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu...

—————

21.02.2019 11:03

Tlačivo na 2% z daní

2- VYHLASENIE OVSZZ.pdf (115143)

—————

01.12.2018 11:32

Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodín Obdobie: 30.11.2018 - 20.12.2018

Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodín   Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————

26.10.2018 13:18

Okresná výstava ovocia a zeleniny 2018

V dňoch 11.-12.10.2018 sa konala Okresná výstava ovocia a zeleniny. Na jej otvorení, okrem divákov, vystavovateľov a pani primátorky, boli prítomní aj kandidáti na primátora. Všetci kandidáti sľúbili spoluprácu a pomoc záhradkárom, keď budú zvolení. Vo fotogalérií je pár fotografií z okresnej...

—————

23.05.2018 18:38

VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ ZÁHRADKÁR – 10. JUBILEJNÝ ROČNÍK, ROK 2018

VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ ZÁHRADKÁR – 10. JUBILEJNÝ ROČNÍK, ROK 2018   1. VEKOVÁ KATEGÓRIA 10 – 12 ROČNÍ ŽIACI   Meno, priezvisko                   ...

—————

14.02.2018 20:47

Uznesenie zo zasadanie OV SZZ rozšíreného o predsedov ZO SZZ konaného 3.2.2018

Uznesenie zo zasadania Okresného výboru SZZ rozšíreného o predsedov ZO SZZ vo Zvolene konaného dňa 3.2.2018     I. Berie na vedomie:   1. Vyhodnotenie „Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov“ v roku 2017.     I. Schvaľuje:   1. Správu...

—————

10.02.2016 20:29

prehlad osád v konaní

p. Ing.Andrea Melichová nám poskytla prehlad osád, ktoré sú v konaní a aký je súčastný stav. Bližšie informácia a dotazy získate priamo u nej  na adrese: Ing.Andrea Melichová Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor Študentská 12 960 01  Zvolen   V prílohy: prehľad ZO na...

—————