Oznam pre predsedov ZO SZZ

19.07.2021 20:21

Ukážka letného rezu ovocných stromov

Vážené členky a členovia SZZ   OV SZZ Zvolen organizuje ukážku letného rezu ovocných stromoch. Ukážka sa uskutoční dňa 31.7.2021 o 11:00 hod v ZO Sekier - Hájovňa. Ukážku povedie p. Jakubek - predseda SZZ. Doprava individuálna. MHD z námestia SNP...

—————

19.07.2021 20:11

Vyhodnotenie súťaže "O najkrajšiu záhradku a osadu OV SZZ Zvolen"

Vyhodnotenie záhradiek a záhradkárskej osady v súťaži ,,O najkrajšiu záhradku a záhradkársku osadu“ oblasti OV SZZ Zvolen v roku 2021 - 9.ročník                Hodnotenie záhradiek a záhradkárskych osád sa vykonalo na...

—————

07.07.2021 22:23

Súťaž v ručnom kosení

  Dňa 14.6.2021 sa uskutočnil 1. ročník v kosení ručnou kosou na súkromnom pozemku u p. Strelca v obci Vígľaš. Tohto ročníku sa zúčastnilo 7 koscov a to: Mgr. Pavel Kulich, Milan Korístek, Jozef Vrana,  Antonín Jurica, Ludvík Juráček, Ing. Bohumil Kosa, Ľubomír...

—————

07.05.2021 19:12

Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 07.05.2021 - 13.05.2021

Aktuality   v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite...

—————