Oznam pre predsedov ZO SZZ

26.10.2018 13:18

Okresná výstava ovocia a zeleniny 2018

V dňoch 11.-12.10.2018 sa konala Okresná výstava ovocia a zeleniny. Na jej otvorení, okrem divákov, vystavovateľov a pani primátorky, boli prítomní aj kandidáti na primátora. Všetci kandidáti sľúbili spoluprácu a pomoc záhradkárom, keď budú zvolení. Vo fotogalérií je pár fotografií z okresnej...

—————

23.05.2018 18:38

VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ ZÁHRADKÁR – 10. JUBILEJNÝ ROČNÍK, ROK 2018

VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ ZÁHRADKÁR – 10. JUBILEJNÝ ROČNÍK, ROK 2018   1. VEKOVÁ KATEGÓRIA 10 – 12 ROČNÍ ŽIACI   Meno, priezvisko                   ...

—————

14.02.2018 20:47

Uznesenie zo zasadanie OV SZZ rozšíreného o predsedov ZO SZZ konaného 3.2.2018

Uznesenie zo zasadania Okresného výboru SZZ rozšíreného o predsedov ZO SZZ vo Zvolene konaného dňa 3.2.2018     I. Berie na vedomie:   1. Vyhodnotenie „Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov“ v roku 2017.     I. Schvaľuje:   1. Správu...

—————

10.02.2016 20:29

prehlad osád v konaní

p. Ing.Andrea Melichová nám poskytla prehlad osád, ktoré sú v konaní a aký je súčastný stav. Bližšie informácia a dotazy získate priamo u nej  na adrese: Ing.Andrea Melichová Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor Študentská 12 960 01  Zvolen   V prílohy: prehľad ZO na...

—————