Zoznam SZZ ZO

1.    Detva              26-01   Nad mlynom                      Janka Rapčanová                    0907 848582

2.    Detva              26-16   sídlisko                              Mgr. Darina Labáková              0908 912620

3.    Kováčová        26-37   Bieň                                   Ján Buch                               0918 818836

4.    Pliešovce         26-13   Za mlynom                         Bc. Kamil Gonda                   0918 834586

5.    Sielnica           26-55   Sielnica                              Mgr. Matej Kušpál                 0907 815213

6.    Sliač                26-86   Pod Kozákom 1                 Ing. Jaroslav Hačkulič            0903 508529

7.    Sliač                26-23   Pod Kozákom 2                 Ing. Miroslav Kováčik           0907 809085

8.      Tŕnie                26-62   Tŕnie                               Anna Bendíková                    0907 611190

9.  Zv. Slatina         26-54   Kobeľovec                         Miroslav Turis                        0905 181815

10.  Žel. Breznica   26-92   Húsov                                Ing. Miroslav Živický             0903 4283159. 

11.   Zvolen             26-36   Borová hora Stráň             Ing.Tatiana Sedliaková          0904 890252

12.  Zvolen             26-12   Borový potok                    Ing. Juraj Prochádzka             0904 133999

13.  Zvolen             26-63   Bučina 3                            Marián Orolín                         0903 504185

14.  Zvolen             26-15   Čertolín                              Ivan Pauliak                           0908 957623

15.  Zvolen             26-33   Hájik 1                               Michal Petruš                         0904 561417

16.  Zvolen             26-43   Hájik 2                               Peter Balkovič                        0911 563421

17.  Zvolen             26-42   Hájik 3 Môťová                 František Hindický                 0948 319495

18.  Zvolen             26-47   Hájik 4                               Mgr. Pavel Kulich                  0905 272096

19.  Zvolen             26-09   Hájik 5                               Igor Valkovec                        0904 532268

20.  Zvolen             26-61   Hájik 6                               Boris Zauška                          0904 415400

21.  Zvolen             26-78   Hájik 7                               Ľubomír Paulenka                  0908 282888

22.  Zvolen             26-83   Hájik 8                               Martin Michalko                     0908 441106

23.  Zvolen             26-71 Hrčkov jarok 1                    JUDr. Ján Mojžiš                    0905 409048

24.  Zvolen             26-73 Hrčkov jarok 2                    Radoslav Kubinec                   hrckovjarok@gmail.com

25.  Zvolen             26-74   Hrčkov Jarok 3                  Ing. Ondrej Babic                  0948 518227

26.  Zvolen             26-50   Lipovec – Bukovinka            Ladislav Bielik                       0914 242109

27.  Zvolen             26-24   Neresnica                           Ing. Oskar Hruška                  0905 377999

28.  Zvolen             26-44   Neresnica – Hrádok           Anton Krug                            0944 174770

29.  Zvolen             26-45   Neresnica – Potok             Ján Lupták                              0904 883742

30.  Zvolen             26-08   Partizánska                        Ing. Ján Rapčan                      0903 973095

31.  Zvolen             26-81   Pod Čertolínom                 Dušan Ludrovan                    0908 169728

32.  Zvolen             26-46   Pod dubinou                      Pavel Zelenák                         0905 303067

33.  Zvolen             26-64   Pod Harajchom                  Ing. Milan Zárecký                  0903 504553

34.  Zvolen             26-19   Pod Strážou                       Stanislav Racko                      0904 503019

35.  Zvolen             26-70   Pod Vodojemom               Ing. Drahomíra Košíková       0905 384855

36.  Zvolen             26-29   Rosa – klub                        Ing. Božena Sliacká PhD       0908 604134

37.  Zvolen             26-20   Sarvaška                            Ján Hudec                              0948 115590

38.  Zvolen             06-11   Sekier                                 Vladimír Podobný                  0911 180122

39.  Zvolen             26-02   Sekier – dolina                   Ing. Vladimír Heško              0919 436160

40.  Zvolen             26-51   Sekier – Hájovňa               Milan Korístek                       0903 504323

41.  Zvolen             26-07   Sekier – Kružovo               Rastislav Plášek                      0903 761059

42.  Zvolen             26-38   Sekier – Priehrada             Jozef Ištokovič                       0908 329683

43.  Zvolen             26-85   Záhonok                            Ing. Juraj Hulina                     0911 326446

44.  Zvolen             26-56   Zl. Potok – Amfiteáter      Ľudovít Juráček                     0911 960041

45.  Zvolen             26-60   Zl. Potok – Bakova jama   Ing. Ladislav Ondrejšík         0907 844213

46.  Zvolen             26-28   Zl. Potok – Na hlinách      Ing. František Wenger            0949 346703

47.  Zvolen             26-40   Zl. Potok – Na varte          Mgr. Svetlana Mytyzeková    0903 840523

48.  Zvolen             26-90   Zl. Potok – Pod čerešňou  Ing. Igor Lajstrík                    0905 416134

49.  Zvolen             26-79   Zl. Potok – Potôčik           Ing. Juraj Tužinský                 0905 522413

50.  Zvolen             26-25   Zl. Potok 1                         Júlia Rečlová                          0905 983158

51.  Zvolen             26-87   Zl. Potok 2                         Mgr. Ladislav Kaplán            045 5361379

52.  Zvolen             26-88   Zl. Potok 3                         Vojtech Akuč                         0918 107053