Sponzor

   Naša akciová spoločnosť je so svojou vyše päťdesiatpäťročnou tradíciou jedným

z najväčších výrobcov certifikovaných osív a sadív poľných plodín na Slovensku.Zastupujeme odrody domácich aj zahraničných šľachtiteľských firiem
a ponúkame osivá výkonných a kvalitných odrôd.
facebook