Plán práce na rok 2018

Plán práce pestovateľskej komisie na rok 2018

 

Pestovateľská komisia – predseda: Jozef Moravík

 

 

Komisia sa vo svojej činnosti zamerá predovšetkým na tieto oblasti.

Podľa požiadaviek členov i nečlenov OV SZZ Zvolen sa zabezpečí poradenská činnosť, prednášky a praktické inštruktáže, výsadby, ošetrovania a rezu ovocných drevín a kríkov.

Budeme odpovedať na dotazy členov na našej stránke a spolu riešiť problémy ktoré ich zaujímajú.

Komisia bude úzko spolupracovať na zabezpečovaní akcií okresného výboru.

Upravíme kritéria hodnotenia záhradiek a záhradkárskej osady v súťaži ,,O najkrajšiu záhradku a záhradkársku osadu“ oblasti OV SZZ Zvolen v roku 2018.

Naše zmeny budeme riešiť s predsedom hodnotiacej komisie tejto súťaži.

Budeme spolupracovať na zabezpečení súťaže o najkrajšie jablko a najkrajšiu hrušku okresu a výstava ovocia a zeleniny vo Zvolene. Po ukončení výstavy zaistíme uvedenia plochy výstavy do pôvodného stavu.

Žiadame výbor aby zapracoval návrh potreby finančných prostriedkov na činnosť pestovateľskej komisie v roku 2018 do návrhu rozpočtu OV SZZ Zvolen.

 

Predseda  komisie  Jozef  Moravík

 

facebook