Vyhodnotenie okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov vo Zvolene

15.10.2023 20:21

Vyhodnotenie

 

Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

konanej 5. a 6.10.2023

 

40. ročník Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sa konal v priestoroch bývalého OÚ Zvolen, dňa 5. a 6.10.2023. Výstavu otvoril predseda SZZ OV o.j.z. Ľubomír Paulenka. Z pozvaných hostí sa zúčastnili za mesto Ing. Ľubomír Ždút - Šťastný, za Osivo a.s. Ing. Ľubomír Hudoba, za školstvo PhDr Zuzana Almasy Koreňová. Úvod nám spríjemnili škôlkari z MŠ Tehelná zo Zvolena pod vedením paní riaditeľky. Na tohtoročnej výstave bol približne rovnaký počet vystavovaných exponátov ako vlani, ale menej ako za minulé roky. Príčinou mohlo byť jarné mrazy, nepriaznivé počasie pre záhradkárov, hlavne sucho počas letného obdobia. Sme vďační všetkým vystavovateľom zo ZO a prídomovým. Výstavy sa nezúčastnili ani naše 2 ZO z Detvy. Výstavy sa zúčastnilo aj Osivo a.s. Zvolen zo semiačkami a rôznymi odrodami zemiakov. Vďaka patrí predstavenstvu SZZ OV o.j.z. za to, že pre prípravu výstavy obetovali veľa svojho voľného času a taktiež aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a spolupráci.

 

Na výstave sa zúčastnilo 26 vystavovateľov z 10-tich osád a 2 prídomoví. Vystavovaných exponátov bolo 174, z toho ovocie: 24, zelenina: 100, kvety: 20, iné: 30.

 

Počas výstavy sa konala súťaž o „Najkrajšie jablko a hrušku roka“. Exponáty posudzovala komisia v zložení: predseda: Ludvík Juráček, členovia: Ing. Anna Križanová a Ing. Albín Jankulík. Hodnotenie vykonala dňa 4.10.2023 s týmto výsledkom:

 

Najkrajšie jablko

1.  Fuji                             Ing. Miroslav Dobrodenka            ZO - Sekier - Hájovňa

2.  Gloster                        Ludvík Juráček                              ZO - Zlatý potok - Amfiteáter

3.  Golden Delicious        Ing. Refor Jozef                            ZO - Sekier - Hájovňa

 

Najkrajšia hruška

1.  Wiliamsova Čáslavská            Ing. Albín Jankulík            ZO - Na Hlinách

2.  Wiliamsova Konferencia        Ing. Albín Jankulík            ZO - Na Hlinách

3.  Dekora                                   Ing. Albín Jankulík            ZO - Na Hlinách

 

Zelenina

1.  Kolekcia  zeleniny                  Ladislav Bielik                  ZO - Lip. Bukovinka

2.  Kolekcia zemiakov, cesnaku  Marián Syrový                   prídomový

3.  Kolekcia zeleniny                   Ludvík Juráček                  ZO - Amfiteáter

 

Cena poroty

Stôl mix                           Ľubomír Paulenka                         ZO - Hájik 7

 

Čestné uznanie

Kolekcia jabĺk a hrušiek              Ing. Albín Jankulík            ZO Na Hlinách

Jablká Pinova                              Alena Paulíková                ZO Sekier - Dolina

Cvikla a cuketa                           Ján Pivka                           ZO Sekier - Dolina

Papriky                                        Jozef Vrana                       ZO Sekier – Hájovňa

Kvety - dekorácia                       Lydie Vranová                  ZO Sekier – Hájovňa

Kolekcia zeleniny                        Michal Petruš                     ZO Hájik 1

Papričky kustovnica                    Božena Podhradská           ZO Hájik 1

Okrasné tekvice                          Juraj Felix                          ZO Hájik 1

Červená cvikla, kaleráb               Katarína Golianová           ZO Sekier - Hájovňa

Kolekcia zeleniny                        Jaromír Čúchor                  ZO Čertolín

Kvety – dekorácia                       Dana Pauliaková                ZO Čertolín

Kolekcia semiačok a zemiakov   Osivo a.s. Zvolen

Kvety dekorácia                          Mgr. Ľubica Cibulková     ZO Čertolín

Červená cvikla, cesnak                Jozefína Guttenová           ZO Hrčkov Jarok

Kolekcia zemiakov                      Ing. Ladislav Halás           ZO Sekier

 

Tohtoročná výstava sa konala o týždeň skôr ako 27. ročník celoslovenskej výstavy Jahrada v Modre, ktorá sa uskutočnila 13. – 14.10.2023, na túto výstavu sme nevybrali žiadne jablko, málo vystavovaných exponentov.

Najväčšiu radosť z výstavy mali asi najmenší návštevníci zo škôlok a škôl, sprevádzané učiteľkami. Pre niektoré detičky to bolo aj prvé oboznámenie sa z ovocím a zeleninou, jeho veľkosťou, tvarom, zafarbením. Pri odchode dostali koliesko rožka z medíkom, ktorý im venoval náš predseda – medár z vlastnej produkcie.

Účasť bola celkom dobrá, do kroniky je zapísaných cca 500 návštevníkov, samozrejme, že sa všetci návštevníci nepodpísali. Veľa záhradkárov z našich radov nepodporuje najväčšiu akciu roka či už aktívnou účasťou na výstave – propagáciou svojich výpestkov, ale ani pasívnou účasťou, stáva sa to perioditou!!!!

 

 

 

                                                                                   Predseda komisie pre výstavy a súťaže

Ludvík Juráček

 

facebook

—————

Späť