zoznam platný od 1.10.2020

  Názov  titl. Meno priezvisko tel.
1 Detva - Nad mlynom   Janka Rapčanová 0907 848582
2 Detva - sídlisko Mgr. Darina Labáková 0908 912620
3 Borová hora - Stráň Ing. Tatiana Sedliaková Dobrotová 0904 890252
4 Borový potok Ing. Juraj Procházka 0904 133999
5 Bučina 3   Marián Orolín 0903 504185
6 Bučina 4   Vladimír Fraňa 0903 203942
7 Čertolín   Ivan Pauliak 0908 957623
8 Hájik 1   Michal Petruš 0904 561417
9 Hájik 2   Peter Balkovič 0911 563421
10 Hájik 3   František Hindický 0948 331495
11 Hájik 4 Mgr. Pavel Kulich 0905 272096
12 Hájik 5   Igor Valkovec 0904 532268
13 Hájik 6   Boris Zauška 0904 415 400
14 Hájik 7   Ľubomír Paulenka 0908 282888
15 Hájik 8   Martin Michalko 0908 441106
16 Hrčkov jarok 1 JUDr. Ján Mojžiš 0905 409048
17 Hrčkov jarok 2 0 Jozef Beník 0905706672
18 Hrčkov jarok 3 Ing. Ondrej Babic 0948 518277
19 Kováčová Bieň   Ján Buch 0918 818936
20 Lipovec - Bukovinka   Ladislav Bielik 0914 242109
21 Neresnica Ing. Jozef Smrek 0911 443416
22 Neresnica - Hrádok   Anton Krug 0944 174770
23 Neresnica - Potok   Ján Lupták 0904 883742
24 Partizánska Ing. Ján Rapčan 0903 973095
25 Pliešovce Bc. Kamil Gonda 0918  834586
26 Pod Čertolínom   Dušan Ludrovan 0908 169728
27 Pod Dubinou   František Toběrný 0908 910511
28 Pod Harajchom   Jozef Sklenka 0903 066017
29 Pod Strážou   Stanislav Racko 0904 503019
30 Pod vodojemom Ing. Drahomíra Košíková 0905 384855
31 Rosa-klub Ing. Božena Sliacka PhD 0908 604134
32 Sarvaška   Ján Hudec 0948 115590
33 Sekier   Vladimír Podobný 0911 180122
34 Sekier - Dolina Ing. Ľubomír Heško 0919 436160
35 Sekier - Hájovňa   Milan Korístek 0903 504323
36 Sekier - Kružovo   Rastislav Plášek 0903 761059
37 Sekier - Priehrada   Jozef Ištokovič 0908 329 683
38 Sielnica   Ľubomír Strapec 0905 612145
39 Sliač - Pod Kozákom 1 Ing. Jaroslav Hačkulič 0903 508529
40 Sliač - Pod Kozákom 2 Ing. Miroslav Kováčik 0907 809085
41 Tŕnie   Jozef Kubinec 0904 353524
42 Záhonok Ing. Juraj Hulina 0911 326446
43 Zlatý potok - Amfiteáter   Ľudovít Juráček 0911 960041
44 Zlatý potok - Bakova jama Ing. Ladislav Ondrejšík 0907 844213
45 Zlatý potok - Na hlinách Ing. František Wenger 0949 346703
46 Zlatý potok - Na varte        
47 Zlatý potok - Pod čerešňou Ing. Igor Lajstrík 0905 416134
48 Zlatý potok - Potôčik Ing. Juraj Tužinský 0905 522413
49 Zlatý potok 1   Júlia Rečlová 0905 983158
50 Zlatý potok 2 Mgr. Ladislav Kaplán 045 5361379
51 Zlatý potok 3   Vojtech Akuč 0918 107053
52 Zv. Slatina - Kobeľovec   Mária Široká 0910 190264