Vyhodnotenie súťaže v kosení rušnou kosou

11.10.2022 23:55

Súťaž v kosení ručnou kosou SZZ OV o.j.z. – Kráľová – Lunterov ranč

 

Dňa 4.6.2022 sa uskutočnil 2. ročník v kosení ručnou kosou na lúke u p. Vladimíra Luntera v obci Kráľová – Lunterov ranč.

Tohto ročníku sa zúčastnilo 19 koscov a to: Mgr. Pavel Kulich, Milan Korístek, Jozef Vrana, Antoním Jurica, Ludvík Juráček, Ľubomír Paulenka, Ivan Pauliak, Štefan Urík, Ladislav Bielik, Ján Zauška, Ing. Peter Košík PhD., Ing. Peter Stehlík, Jaroslav Lendacký, Ján Gutten, MVDr. Michal Lunter, Jakub Čížik, Ing. Lubomír Pastucha. Za ženy súťažili RNDr. Zdenka Müllerová, Jozefína Zaušková.

Bolo pripravených 19 súťažných parciel o rozmeroch 10 x 5 m, ktoré boli očíslované. Každý súťažiaci si vylosoval svoju parcelku. Ženy mali rozmery 5 x 5 m.. Počasie nám prialo, tráva nebola moc vysoká ani hustá, čo zapríčinilo suché počasie. Kosy si súťažiaci doniesli a pripravili na kosbu každý sám.

Hodnotil sa čas ale aj kvalita pokosenia. Pán Pastucha zo SZZ Pieštany je v spolku koscou, zúčastňuje sa už niekoľko rokov takýchto akcií po celej republike. Majú plán kosenia a rátajú sa im body, ktoré sa po ukončení súťaže zrátajú a určí sa víťaz a poradie. Porozprával nám rôzne zážitky nielen z kosenia na Slovensku, ale i v zahraničí. Zúčastnili sme sa aj rituálu pred samotným kosením, ktorý používajú pred súťažami.

Pozvánku prijal aj poslanec za mesto Zvolen Ing. Peter Stehlík, ktorý daroval sponzorské pre najlepších, knižky Zvolena a Pustého Hradu.

Ing. Peter Košík veľmi chcel asi vyhrať, kosil s takou silou, že zlomil kosisko a bol diskvalifikovaný.

Najlepšie pokosené mal Ján Gutten – prídomový zo Senohradu.

Po vyhodnotení času a kvality pokoseného políčka bolo nasledovné poradie:

 

1. miesto:    Ivan Pauliak                       s časom           5:51 min.         ZO Čertolín

2. miesto:    Lubomír Paulenka             s časom           6:07 min.         ZO Hájik 7

3. miesto:    Milan Korístek                   s časom           6:24 min.         ZO Sekier – Hájovňa

4. miesto:    Jozef Vrana                       s časom           6:33 min.         ZO Hájik 5

5. miesto:    Ján Gutten                         s časom           7:02 min          prídomový

6. miesto:    Anton Jurica                      s časom           7:06 min          ZO Hájik 5

7. miesto:    Ján Zauška                         s časom           7:10 min          ZO Hájik 4

8. miesto:    Jaroslav Lendacký             s časom           7:34 min.         prídomový

9. miesto:    Mgr. Pavol Kulich             s časom:          8:43 min.         ZO Hájik 4

 

Poradie žien

 

1.miesto: Jozefína Zaušková                s časom:          3:57 min.         ZO Hájik 4

2.miesto: RNDr. Zdenka Müllerová     s časom:          4:47 min.         ZO Čertolín

 

facebook

—————

Späť