Vyhodnotenie súťaže ,,O najkrajšiu záhradku a záhradkársku osadu“ oblasti OV SZZ Zvolen v roku 2019.

23.12.2019 16:34

Vyhodnotenie súťaže ,,O najkrajšiu záhradku a záhradkársku osadu“ oblasti OV SZZ Zvolen v roku 2019.

Do súťaže sa prihlásilo päť záhradkových osád v obvode OV SZZ Zvolen. A to ZO Pliešovce - štyria záhradkári, ZO Hájik 2 štyria záhradkári, ZO Sekier - Hájovňa štyria záhradkári, ZO Lipovec Bukovinka štyria záhradkári. Záhradky hodnotila komisia v zložení: Predseda komisie Ludvík Juráček, členovia komisie Ľubomír Paulenka, Valentína Strečková.

Členovia komisie OV SZZ Zvolen v dňoch 22.06. a 30.06.2019 hodnotili na miesta a za prítomnosti vlastníka (užívateľa záhradky) a predsedu ZO jednotlivé záhradky a záhradkové osady. Členka komisie p. Strečková vyfotila jednotlivé záhradky aby sa pri hodnotení mohlo objektívne rozhodnúť o poradí záhradiek prihlásených do súťaže.

Po kontrole záhradiek a záhradkových osád sme prepočítali získané body za jednotlivé záhradky a určili sme poradie v súťaži o najzáhradku v obvode OV Zvolen. 1. miesto získala ZO Lipovec - Bukovinka s 333 bodmi, 2. miesto Sekier - Hájovňa s 332 bodmi, 3. miesto Hájik2 s 327 bodmi a 4. miesto Pliešovce s 323,5 bodmi. V súťaži záhradiek 1. miesto získal Jozef Vrána so 180 bodmi, 2 miesto Natália Reforová so 180 bodmi, obaja zo ZO Sekier Hájovňa, 3. miesto Ing. Jozef Minarovič so 180 bodmi zo ZO Lipovec Bukovinka.

 

 

facebook

—————

Späť