Vyhodnotenie súťaže "O najkrajšiu záhradku a osadu OV SZZ Zvolen"

19.07.2021 20:11

Vyhodnotenie záhradiek a záhradkárskej osady

v súťaži ,,O najkrajšiu záhradku a záhradkársku osadu“

oblasti OV SZZ Zvolen v roku 2021 - 9.ročník

              

Hodnotenie záhradiek a záhradkárskych osád sa vykonalo na základe dvoch skupín kritérií. Prvú skupinu predstavujú technicko-architektonické kritéria priestorového usporiadania stromov, kríkov, bylín, tráv a ostatných plodín na ploche.

Druhú skupinu tvoria kritéria hodnotenia uplatňovania ekologických princípov, pestovateľských zásad a kvality obhospodarovania pestovaných rastlín a estetického vzhľadu záhradky.

Celá záhradková osada sa hodnotí podľa špecifických kritérií.

Každému záhradkárovi sa zrátajú body z prvej a druhej skupiny kritérií spolu. Na základe získaných bodov sa určí poradie o najlepšiu záhradku OV SZZ Zvolen.

Trom bodovo najlepším záhradkárom záhradkovej osady sa zrátajú body a vydelia 50%. Zrátajú sa body aj za hodnotenie podľa špecifických kritérií a takisto vydelia 50%.

Prvé aj druhé hodnotenie – 50% + 50% sa zrátajú a určí sa poradie o najkrajšiu osadu okresu OV SZZ Zvolen.

 

Predstavenstvo OV SZZ schválilo hodnotiace kritéria súťaže o najkrajšiu záhradku a osadu OV SZZ Zvolen na rok 2021. Následne bola vyhlásená súťaž a kritéria boli zverejnené na webovej stránke okresu. Predsedovia záhradkových osád mali informovať všetkých záhradkárov o súťaži. Po výbere záhradiek komisiou ZO, alebo záujme jednotlivcov prihlásiť jednotlivé záhradky – osady. Predsedovia ZO nahlásia predstavenstvu OV SZZ mena vlastníkov (užívateľov záhradiek) do 20.6.2021 osobne v utorok od 15.00 do 17.00 na OV SZZ Zvolen alebo telefonicky, e mailom.

 

Do súťaže sa prihlásilo štyri záhradkové osady v obvode OV SZZ Zvolen.

 

ZO Sekier priehrada                 štyria záhradkári

ZO Hájik  2                              traja záhradkári

ZO Sekier Hájovňa                   šiesti záhradkári

ZO Neresnica                           jeden záhradkár

 

Na zasadnutí OV SZZ dňa 18.06.2021 bola vymenovaná hodnotiaca komisia.

Predseda komisie.             Ludvík    Juráček

Členovia komisie.             Ľubomír Paulenka

                                      Oskar      Hruška Ing.

                                      Zdenka    Műllerová RNDr.

Členovia komisie OV SZZ Zvolen dňa 6.6.2021 hodnotili na tvare miesta a za prítomnosti vlastníka (užívateľa záhradky) v neprítomnosti zastúpený predsedom ZO jednotlivé záhradky a záhradkové osady.

 

Po hodnotení záhradiek a záhradkových osád sme prepočítali získané body za jednotlivé záhradky a určili sme poradie 9.ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku a osadu v obvode OV SZZ Zvolen.

 

 

Hodnotenie jednotlivcov:

 

P.č.    meno, priezvisko           ZOSZZ                    Body               Poradie

1.       Natália Reforová          Sekier Hájovňa         180                  1

2.       Jozef Vrana                   Sekier Hájovňa       180                  2

3.       Jozef Moronga              Sekier Priehrada      175                  3

4.       Pavel Záchenský           Sekier Hájovňa        175                  4

5.       Peter Balkovič              Hájik 2                    165                  5

6.       Miroslav Lysý               Hájik 2                    165                  5

7.       Peter Králič                   Sekier Priehrada      160                  6

8.       Ing. Ján Svintek            Hájik 2                    160                  6

9.       Peter Gallo                    Sekier Hájovňa        157                  7

10.     Ján Mikulčík                 Sekier Priehrada        157                  7

10.     Jozef Ištokovič             Sekier Priehrada        155                  8

11.     Anny Padyšaková         Sekier Hájovňa          146                  9

13.     Ján Richter                    Neresnica                134                  10

14.     Jozef Svoreň                 Sekier Hájovňa         133                  11

 

 

Hodnotenie osád:

 

1.       Sekier Hájovňa             343,5        1

2.       Hájik 2                         321           2

3.       Sekier Priehrada           302           3

 

 

04a Tabulka hod. o najkrajšiu záhradku 2021.docx (20980)

facebook

—————

Späť