Vyhodnotenie Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov konanej 10. a 11.10.2019

23.12.2019 16:35

Vyhodnotenie

 

Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

konanej 10. a 11.10.2019

 

 

 

Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov 37. ročník sa konala v priestoroch OÚ Zvolen, dňa 10. a 11.10. 2019.Výstavu otvoril predseda OV SZZ podpredseda Ludvík Juráček za účasti víceprimátora mesta Zvolen Ing. Vladimíra Luptáka. Riaditela a.s. Osivo Zvolen Ing. Lubomíra Hudobu, prednostu okresného úradu Ing. Samíra Noumaniho. Otvorenie výstavy nás potešili tancom, spevom a recitáciou detičky z MŠ Ďatelinka z Podborovej pod vedením Jenetty Maslenovej a tri žiačky ZŠ Dominika Sávia hrou na husliach a spevom. OV SZZ v záujme zapojenia našich detí MŠ a ZŠ do svojej činnosti každoročne poriada výtvarnú súťaž., tohto roku na tému: krásy našich záhrad. Práce detí bolo možné pozrieť na výstave a zároveň aj ohodnotiť, vypísať na lístoček číslo výkresu, ktorý sa najviac páči a vhodiť do urničky. Kto získa najviac hlasov, stane sa víťazom Súťaže o cenu návštevníka, ktorú vyhlásil OV SZZ ako súčasť výstavy. Na tohtoročnej výstave bolo menej vystavovaných exponátov ako aj vystavovateľov. Príčinou bolo nepriaznivé počasie  pre záhradkárov, hlavne sucho počas letného obdobia. Výstava bola ochudobnená hlavne o ovocie – hrušky a jablká. Sme vďačni všetkým vystavovateľom zo ZO, prídomovým, Osivu Zvolen za semiačka a rôzne odrody zemiakov našim dvom ZO z Detvy Sídlisko a Nad Mlynom za vybrané výpestky z mestskej výstavy. Vďaka patrí celému OV SZZ za to, že pre prípravu výstavy obetovali veľa svojho voľného času a taktiež aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a spolupráci.

 

Na výstave sa zúčastnilo 46 vystavovateľov z 12 osád a 4 prídomových.

 

Vystavovaných exponátov bolo 191, z toho ovocie: 71, zelenina: 110, kvety a ostatné: 10.

 

                           Zvolen                            Detva            Spolu

Ovocie                                                                                   71

Zelenina                                                                              110

Kvety a ostatné                                                                     10

 

Zloženie hodnotiacej odbornej komisie:

Predseda: Ludvík Juráček

Členovia: Ing. Anna Križanová a.s. Osivo Zvolen

                 Ing. Albín Jankulík

 

Súťaž o najkrajšie jablko a hrušku regiónu na 37. Ročníku Okresnej výstavy ovocie, zeleniny a kvetov vo Zvolene vyhodnotila komisia dňa 09.10.2019 takto:

 

Najkrajšie jablko

 

1. Golden Delicious       Jozef       Vrana          Sekier - Hájovňa

2. Bohemia                     Olívia     Kurnasová   prídomová

 

 

Najkrajšia hruška

 

1. Ázijská Choyuro Ing. Albín      Jankulík      Na Hlinách

2. Grosde Mange     Ing. Jozef      Tutka CSc.  Na Varte

3. Parížanka                    Ján          Korytár       Na Varte

 

            Tohtoročná výstava sa konala v rovnakom termíne ako celoslovenská výstava Jahrada v Trenčíne. Z tohto dôvodu sa nemohol uskutočniť výber ovocia z našej výstavy, ale museli sme zvoliť iný spôsob ako zaistiť zber výpestkov. Po konzultácii zo skalnými vystavovateľmi na našej okresnej výstave sme sa rozhodli tohto roku výpestky na celoslovenskú súťaž do Trenčína nevyberať z dôvodu slabšej úrody jabĺk.

            Najväčšiu radosť z výstavy mali asi najmenší návštevníci zo škôliek a škôl, doprevádzané učiteľkami. Pre niektoré detičky to bolo aj prvé oboznámenie sa z ovocím a zeleninou, jeho veľkosťou, tvarom, zafarbením. Pri odchode dostali koliesko rožka z medíkom, ktorý im venoval náš predseda – medár z vlastnej produkcie aj keď z dôvodu ochorenia nevystavoval na  tohtoročnej výstave, na tradíciu a detičky nezabudol. Jeho neúčasť chýbala aj pri organizácii a samotnej výstave. 

            Účasť na výstave bola uspokojivá vzhľadom na  zmenu priestorov výstavy. Do kroniky je zapísaných cca. 400 návštevníkov, samozrejme, že sa všetci návštevníci nepodpísali. Veľa záhradkárov z našich radov nepodporuje  najväčšiu akciu roka či už aktívnou účasťou na výstave – propagáciou svojich výpestkov, ale ani pasívnou účasťou, stáva sa to periodicitou!!!!

 

 

 

                                                                                   Predseda komisie pre výstavy a súťaže

Ludvík Juráček

 

facebook

—————

Späť