Vyhodnotenie 10. ročníka súťaže "O najkrajšiu záhradku a osadu"

11.10.2022 23:56

Vyhodnotenia súťaži ,,O najkrajšiu záhradku a záhradkársku osadu“

oblasti SZZ OV o.j.z. Zvolen v roku 2022 - 10. ročník

 

Hodnotenie záhradiek a záhradkárskych osád sa vykonala na základe dvoch skupín kritérií. Prvú skupinu predstavujú technicko-architektonické kritéria priestorového usporiadania stromov, kríkov, bylín, tráv a ostatných plodín na ploche. Druhú skupinu tvoria kritéria hodnotenia uplatňovania ekologických princípov, pestovateľských zásad a kvality obhospodarovania pestovaných rastlín a estetického vzhľadu záhradky. Celá záhradková osada sa hodnotila podľa špecifických kritérií.

Každému záhradkárovi sa spočítali body z prvej a druhej skupiny kritérií. Na základe získaných bodov sa určilo poradie o najkrajšiu záhradku SZZ OV o.j.z. Zvolen.

Trom bodovo najlepším záhradkárom sa spočítali body a vydelili 50%. Pripočítali sa body aj za hodnotenie podľa špecifických kritérií a takisto vydelia 50%.

Prvé aj druhé hodnotenie – 50% + 50% sa spočítalo a určilo poradie o najkrajšiu osadu okresu SZZ OV o.j.z. Zvolen.

 

Do súťaže sa prihlásilo päť záhradkových osád v obvode  SZZ OV o.j.z. Zvolen

 

SZZ ZO o.j.z. Hrčkov Jarok 1                                               štyria záhradkári

SZZ ZO o.j.z. Zlatý potok – Amfiteáter                               traja záhradkári

SZZ ZO o.j.z. Sekier Hájovňa                                               traja záhradkári

SZZ ZO o.j.z. Lipovec – Bukovinka                                     piati záhradkári

SZZ ZO o.j.z. Pod Vodojemom                                            traja záhradkári

 

Na zasadnutí SZZ OV o.j.z. Zvolen zo dňa 14.6.2022 bola vymenovaná hodnotiaca komisia.

Predseda komisie.             Ludvík Juráček

Členovia komisie.             Ľubomír Paulenka

                                          Jozef Vrana

 

Členovia komisie SZZ OV o.j.z. Zvolen  dňa 23.6.2021 hodnotili na tvare miesta a za prítomnosti vlastníka (užívateľa záhradky) v neprítomnosti zastúpený predsedom SZZ ZO o.j.z. jednotlivé záhradky a záhradkové osady.

 

Po hodnotení záhradiek a záhradkových osád boli spočítané získané body za jednotlivé záhradky a určili poradie 10. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku a osadu v obvode SZZ OV o.j.z. Zvolen.

 

 

Poradie v súťaži „O najkrajšiu záhradku“

 

1. miesto     Jozef Vrána                        ZO Sekier Hájovňa                          počet bodov – 180

2. miesto     Ing. Jozef Antošík             ZO Zlatý potok – Amfiteáter          počet bodov – 175

3. miesto     JUDr. Ján Mojžiš               ZO Hrčkov jarok 1                          počet bodov – 175

4. miesto     Anna Nemčovská              ZO Lipovec – Bukovinka                počet bodov – 175

5. miesto     Ing. Peter Košík                ZO Pod vodojemom                        počet bodov – 175

6. miesto     Ing. František Viglaský     ZO Hrčkov jarok 1                          počet bodov – 175

7. miesto     Iveta Mališová                   ZO Zlatý potok – Amfiteáter          počet bodov – 175

8. miesto     Emil Bucha                        ZO Pod vodojemom                        počet bodov – 175

9. miesto     Ing. Ján Chripko                ZO Hrčkov jarok 1                          počet bodov – 175

10. miesto   Ján Lupták                         ZO Hrčkov jarok 1                          počet bodov – 175

11. miesto   Pavol Záchenský               ZO Sekier Hájovňa                          počet bodov – 172

12. miesto   Milan Korístek                   ZO Sekier Hájovňa                          počet bodov – 171

13. miesto   Eva Jelenčíková                 ZO Zlatý potok – Amfiteáter          počet bodov – 170

14. miesto   Jozef Uram                        ZO Lipovec – Bukovinka                počet bodov – 170

15. miesto   Ing. Jaroslav Benko           ZO Lipovec – Bukovinka                počet bodov – 170

16. miesto   Ladislav Bielik                  ZO Lipovec – Bukovinka                počet bodov – 170

17. miesto   Ľubica Belnacová              ZO Pod vodojemom                        počet bodov – 162

18. miesto   Vladimír Dvorský              ZO Lipovec – Bukovinka                počet bodov – 160

 

Poradie v súťaži „O najkrajšiu osadu“

 

1. miesto              ZO Zlatý potok – Amfiteáter          počet bodov – 336

2. miesto              ZO Hrčkov jarok 1                          počet bodov – 334,5

3. miesto              ZO Lipovec – Bukovinka                počet bodov – 329,5

4. miesto              ZO Sekier – Hájovňa                       počet bodov – 326

5. miesto              ZO Pod vodojemom                        počet bodov – 320,5

 

 

Tabulka hod. o najkrajšiu záhradku 20222.docx (23769)

 

facebook

—————

Späť