Vyhlásenie výtvarnej súťaže

15.01.2020 20:00

Popis: stojan na maľovanie,jpg.jpgVÝTVARNÁ    SÚŤAŽ    PRE    DETI

 13. ROČNÍK

                                           TÉMA

FAREBNÁ ZÁHRADA

 

    

V roku 2020 sa uskutoční 13. ročník výtvarnej súťaže pre deti a mládež

                                        v  5 kategóriác

A                  3  až   6 ročné deti ( MŠ, ZŠ)

B                     7  až 10 ročné deti (ZŠ)

                                                C                  11  až 15 ročné deti (ZŠ)

 samostatná kategória        UZŠ             Umelecké   základné školy (A,B,C)          

 samostatná kategória        ŠZŠ             Špeciálne   základné školy (A,B,C)

 

     Výtvarná práca – výkres,  môže byť zhotovená  akoukoľvek technikou (akvarel, pastel, uhoľ, tempera, voskové farby, škrobová technika...). Práce je potrebné zaslať do 17.03.2020 (rozhodujúci dátum podacej poštovej pečiatky na zaradenie výkresov do súťaže je 17.03.2020)   na adresu :

Zaoblený obdĺžnik: SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV REPUBLIKOVÝ VÝBOR
HAVLÍČKOVA 34, 817 02 BRATISLAVA

 

 

 

 • počet prác  je maximálne 10 ks z jednej MŠ, ZŠ, UZŠ, ŠZŠ
 • formát výkresu je    maximálne A 3
 • práce v jednotlivých kategóriách vyhodnotí odborná výtvarná komisia
 • z každej kategórie komisia vyberie najlepšie práce v počte 5 ks – najviac 10 ks
 • autorom víťazných  prác budú poslané vecné odmeny
 • vybrané výtvarné práce budú použité v expozícii SZZ na celoslovenských výstavách a veľtrhoch v roku 2020 na: výstavisku EXPO CENTER  Trenčíne a AGROKOMPLEX v Nitre a na  XI. jazde SZZ v Nitre
 • vzhľadom na ďalšie využitie výtvarných prác nebudú vrátené autorom

 

KAŽDÁ VÝTVARNÁ PRÁCA MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ NASLEDOVNE :

 

 • označenie súťažnej kategórie
 • meno, priezvisko, vek  autora
 • úplná poštová adresa školy a triedy , ktorú navštevuje súťažiaci  autor, autorka
 • v zmysle GDPR ku  každej výtvarnej práci, v každej vekovej kategórii  musí byť priložený písomný súhlas s podpisom zákonného zástupcu súťažiaceho dieťaťa – autora výtvarnej práce, so spracovaním osobných údajov dieťaťa
 •  bez priloženého písomného súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov dieťaťa – autora výtvarnej práce, nebude práca do súťaže zaradená

 

Odporúčame, aby s podmienkami súťaže boli oboznámené deti v krúžkoch mladých záhradkárov, deti základných škôl, predškolských zariadení, prípadne, aby vyhlásenie súťaže bolo publikované v regionálnych médiách a na web stránkach OV, MV, ZO SZZ.

Vyhlásenie súťaže bude uverejnené na

       www.zvazzahradkarov.sk

 

    Vyhlásenie výtvarnej súťaže.doc (102912)  

 

 

 

facebook

—————

Späť