Vyhlásenie vedomostnej súťaže pre žiakov

14.04.2019 18:37

Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Zvolen

Kozačeka 11, 960 01 Zvolen

 

                  

OV SZZ vo Zvolene

                                                           v y h l a s u j e

                                                                                

                                                     11. ročník okresného kola

                   vedomostnej súťaže – Mladý záhradkár 2019

 

Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách:

I. kategória:    10 – 12 ročné deti

II. kategória:   13 – 15 ročné deti

 

Podmienky a pravidlá:

  • súťaže sa môže zúčastniť dieťa od 10 do 15 rokov
  • súťaž sa uskutoční do 25.06.2019, miesto a termín oznámime najneskôr týždeň pred jej konaním
  • učiteľ alebo škola nahlási účasť detí v súťaži do 17.05.2019 na OV SZZ Zvolen alebo predsedníčke komisie pre mládež RNDr. Zdenke Müllerovej
  • na základe nahlásenia súťažiacich zašleme škole alebo učiteľovi publikáciu pre deti a mládež: I. a II. diel Lexikonu s vypracovanými heslami z oblasti botaniky, pôdy, ovocinárstva, zeleninárstva, kvetinárstva a ekológie, Lexikony poslúžia prihláseným deťom k príprave na súťaž
  • učiteľ zameria  výchovnovzdelávací proces pre súťažiacich na vypracované heslá, na poznávanie rastlín priamo v záhrade, či vo voľnej prírode v rôznych štádiách vývoja a na poznávanie semien rastlín, ktoré sa u nás bežne sejú – v prílohe je zoznam 100 rastlín na poznávanie a 20 rastlín pre poznávanie ich semien
  • úlohou súťažiacich bude vypracovanie testu s 35 otázkami, každá otázka bude mať 3 možnosti (1 správna). Za každú správnu odpoveď získa 1 bod, teda max. 35 bodov. Súčasťou súťaže a hodnotenia bude  praktické poznávanie rastlín, listov, koreňov, plodov a semien záhradných plodín, ktoré obyčajne rastú v období konania súťaže – max. 10 bodov, t.z. najviac 45 bodov
  • garantom a hodnotiacou komisiou je komisia pre mládež OV SZZ
  • do hodnotenia budú zahrnutí súťažiaci s min. 60% úspešnosťou
  • deti, ktoré sa umiestnia na prvých 3 miestach v jednotlivých kategóriách, získajú diplom a vecnú odmenu
  • v tomto roku sa nekoná celoslovenské kolo súťaže

 

 

Kontakty:

Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor, Kozačeka 11, 960 01 Zvolen,

Email: ovszzzvolen@gmail.com

Tel.:    0911 959 966

RNDr. Zdenka Müllerová, predsedníčka komisie pre mládež

Email:  mullerova.zdenka@gmail.com

Tel.:    0904648974

                                                                                                          Zvolen 14. 04. 2019

 

Prihláška Mladý záhradkár 2019.doc.docx (10536)
Vyhlásenie ved sut.2019.doc (50176)
Zoznam rastlín, ktorých semená budú na vedomostnej súťaži 2016.doc (28672)
Zoznam rastlín na vedomostnú súťaž.docx (13256)
 

facebook

—————

Späť