Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu záhradku

30.04.2019 14:33

Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Zvolen

Kozačeka 11, 960 01 Zvolen

 

                  

OV SZZ vo Zvolene

                                                           v y h l a s u j e

                                                                               

8. ročník súťaže

 

„O najkrajšiu záhradku a osadu“

 

Súťaž bude vykonaná v druhej polovici mesiaca jún a bude hodnotená podľa „Kritérií pre hodnotenie záhradiek a záhradkárskej osady v súťaži ,,O najkrajšiu záhradku a záhradkársku osadu“ oblasti OV SZZ Zvolen v roku 2019“, ktoré sú zverejnené na WEB stránke OV a budú k dispozícii na OV.

 

Predsedovia ZO nahlásia predstavenstvu OV SZZ mena vlastníkov (užívateľov) záhradiek do súťaže o najkrajšiu záhradku a záhradkovú osadu v roku 2019  do 4.6.2019, osobne v utorky od 15.00 do 17.00 na OV SZZ Zvolen, telefonicky na tel.č.: 0911 959966 alebo E-mailom na ovszzzvolen@gmail.com.

 

Predstavenstvo OV SZZ zostaví hodnotiacu komisiu predstavenstva OV SZZ a menuje jej predsedu.

 

Členovia hodnotiacej komisie OV SZZ dohodnú s predsedom ZO SZZ termín hodnotenia následne vykonajú hodnotenie záhradiek i osady za prítomnosti vlastníka, užívateľa záhradky alebo predsedu ZO SZZ do konca júna 2019.

 

Podmienkou pre zaradenie ZO do vyhodnotenia o najkrajšiu ZO v súťaži o najkrajšiu záhradku oblasti OV SZZ Zvolen bude účasť jednej ZO a 3 záhradiek ZO v súťaži.

 

 

Predseda OV SZZ

Ľubomír Paulenka

 

Kritéria súťaže o naj. záhradku 2019.docx (31678)

 

facebook

—————

Späť