Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu záhradku na rok 2018

26.04.2018 20:21

OV SZZ Zvolen vyhlasuje súťaž "o najkrajšiu záhradku a osadu" na rok 2018 pre ZO pôsobiace pod OV SZZ Zvolen. Predsedovia ZO SZZ 

môžu vybrať najkrajšie záhradky osady a prihlásiť ich do súťaže do 29.5.2019.

Súťaž prebehne podľa priložených kritérií.

Súťaž o naj. záhradku 2018.docx (31596)

facebook

—————

Späť