Ukážka letného rezu ovocných stromov

19.07.2021 20:21

Vážené členky a členovia SZZ

 
OV SZZ Zvolen organizuje ukážku letného rezu ovocných stromoch. Ukážka sa uskutoční dňa 31.7.2021 o 11:00 hod v ZO Sekier - Hájovňa. Ukážku povedie p. Jakubek - predseda SZZ.
Doprava individuálna. MHD z námestia SNP č.7,9, 
 
Bližšie informácie u p. Vranu tel. 0905467143
 
Tajomník  OV SZZ Ing. Kosa
Predseda pestovateľskej komisie p. Jozef Vrana 
facebook

—————

Späť