Súťaž v kosení ručnou kosou

07.07.2021 22:25

 

 

Dňa 14.6.2021 sa uskutočnil 1. ročník v kosení ručnou kosou  na súkromnom pozenku u p. Strelca v obciVígľaš.

Tohto ročníku sa zúčastnilo 7 koscov a to: Mgr. Pavel Kulich, Milan Korístek, Jozef Vrana,  Antonín Jurica, Ludvík Juráček, Ing. Bohumil Kosa, Ľubomír Paulenka.

Bolo pripravených 10 súťažných parciel o rozmeroch 10x5 m, ktoré boli očíslované. Každý súťažiaci si vylosoval svoju parcelku.

Počasie nám prialo, tráva bola vysoká a kosy boli pripravené.

Hodnotil sa čas ale aj kvalita pokosenia.

Po vyhodnotení bolo nasledovné poradie:

1. miesto:    Ľubomír Paulenka             s časom           6:01 min.

2. miesto:    Milan Korístek                  s časom           6:51 min.

3. miesto:    Ludvík Juráček                 s časom           9:14 min.

4. miesto:    Antonín Jurica                  s časom           9:44 min.

5. miesto:    Jozef Vrana                      s časom           10:54 min

6. miesto:    Ing. Bohumil Kosa            s časom           10:55 min

7. miesto:    Mgr. Pavel Kulich              s časom           23:55 min

 

facebook

—————

Späť