Súťaž o najkrajšiu záhradku a osadu

28.04.2022 22:46

SZZ OV Zvolen vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu záhradku a osadu

Kritéria a pokyny sú v prílohe. 

 

Súťaž o najkrajšiu záhradku 2022 kritéria.docx (22112)

facebook

—————

Späť