Súťaž o najkrajšiu záhradku a osadu okresu

30.04.2023 23:31

SZZ OV vyhlasuje 11. ročník súťaže "O najkrajšiu záhradku a osadu okresu v roku 2023".

Kroitéria priložené.

Súťaž o najkraj. záhr 2023 kritéria - postup 1.docx (23896)

 

facebook

—————

Späť