prehlad osád v konaní

10.02.2016 20:29

p. Ing.Andrea Melichová nám poskytla prehlad osád, ktoré sú v konaní a aký je súčastný stav. Bližšie informácia a dotazy získate priamo u nej  na adrese:

Ing.Andrea Melichová

Okresný úrad Zvolen

pozemkový a lesný odbor

Študentská 12

960 01  Zvolen

 

V prílohy:

prehľad ZO na internetovú stránku.xlsx (14211)
Prehľad o konaniach.doc (52224)

facebook

—————

Späť