Nové stanovy

19.10.2020 20:02

Na stránku "Dokumenty zväzu", bolo vložené nové znenie stanov SZZ - s dodatkom č.4

facebook

—————

Späť