Aktulity v chemickej ochrane záhradných rastlín

03.07.2020 15:20

Aktuality

 
v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.

Obdobie: 03.07.2020 - 09.07.2020
 
Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky
broskyne Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) SIGNUM - opakované preventívne postreky neskorších odrôd v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
- čakacia lehota prípravku: 7 dní
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
broskyne
nektarinka
Múčnatka broskýň KUMULUS WG - opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prvý postrek urobíme až po zistení prvých príznakov ochorenia na listoch
- môžu sa použiť aj ekologické prípravky BorOilFloraVita SiOFloraVita CocoFolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám
broskyne
nektarinka
obaľovač broskyňový (2. generácia) DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
SANIUM ULTRA
- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek v najteplejších okresoch (Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Galanta) aktuálny od 5. do 7. júla, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 8. do 10. júla, v chladnejších oblastiach od 15. do 18. júla
- ošetrujú sa len neskoré odrody, ktoré budú dozrievať až v auguste
- čakacia lehota prípravkov: Decis Protech - 28 dní, Karate - 28 dní, Sanium - 28 dní, bioprípravok Lepinox - AT - aplikuje sa na začiatku liahnutia húseníc (asi 3-5 dni pred uvedenými termínmi)
- prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
hrušky Méra hrušková   - prvý postrek dva týždne po odkvitnutí, ale len v prípade zistenia škodcu, ďalšie podľa potreby v 10-dňových intervaloch
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky; v zahraničí proti nej používajú prípravky Karate a Vertimec; ktoré sú u nás povolené na ošetrovanie jadrovín proti iným škodcom
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
jablone Múčnatka jabloňová KUMULUS WG
THIOVIT JET
TOPAS 100 EC
opakované postreky náchylných odrôd v 10 až 12-dňových intervaloch
- pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov
- prípravky Kumulus a Thiovit majú rovnakú účinnú látku (síra)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
jablone Vlnačka krvavá   postrek len v prípade zistenia škodcu(chumáče bielych voskových vláken na konárikoch a rezných ranách)
- v malospotrebiteľskom balení nie sú dostupné žiadne prípravky; použiť sa môžu prípravky povolené proti voškám na ovocných drevinách
- pri slabšom napadnutí kmeňa a konárov sa môže pripravený roztok použiť aj vo forme náteru
- napadnuté mladé výhonky je najjednoduchšie odrezať a zničiť
- môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
hrušky
jablone
Pehovitosť jabĺk FLORASIN CALCIUM PLUS
WUXAL CALCIUM
- opakované postreky náchylných odrôd v dvojtýždňových intervaloch uvedenými listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika
- za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zavlažovať
hrušky
jablone
Chrastavitosť jadrovín CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCORE
SYLLIT 65WP
TOPAS 100 EC
opakované postreky náchylných odrôd v 10 až 12-dňových intervaloch najmä za daždivého počasia
- postrekmi hrušiek proti chrastavitosti zasahujeme zároveň aj proti hrdzi hruškovej
- prípravky Chorus a Qualy majú rovankú účinnú látku (cyprodinil)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Chitopron 5% alebo Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
hrušky
jablone
Obaľovač jablčný (2. generácia)   postrek ešte nie je aktuálny
mečíky Strapka mečíková KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC
- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch až do začiatku kvitnutia aj s prídavkom zmáčadla (napr. Agrovital, Dropfor, Silwet)
prípravky Decis Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
moruše škvrnitosť listov hubového pôvodu   - opakované postreky sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- s blížiacim sa zberom ovocia postreky prerušíme a pokračujeme až po zbere plodov
- proti ochoreniu nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; účinné by mali byť prípravky povolené na ošetrovanie jadrovín proti chrastavitosti (napr. Score - čakacia lehota na jadrovinách 28 dní, Polyram - 21 dní, Topas - 14 dní)
orech Antraknóza orecha
Bakterióza orecha
KUPRIKOL 50 - opakované postreky náchylných stromov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
orech vrtivka orechová   - larvy vrtivky orechovej spôsobujú letné černenie oplodia orechov
- prvý postrek treba urobiť začiatkom júla a v 10 až 14-dňových intervaloch aspoň 3 až 4-krát zopakovať
- proti škodcovi nie sú registrované žiadne prípravky, ale účinné by mali byť prípravky povolené proti vrtivke čerešňovej (Decis Protech, Sanium Ultra alebo Mospilan 20 SP)
- treba ich aplikovať striedavo
- prípravky Decis Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
ovocné dreviny Vošky na ovocných drevinách MOSPILAN 20 SP - postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
slivky Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) PROLECTUS
SIGNUM
- opakované postreky stromov v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
- čakacia lehota prípravkov: Prolectus - 1 deň, Signum - 7 dní
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
slivky obaľovač slivkový (2. generácia) DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA
- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 9. do 11. júla, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 12. do16. júla, v severnejších oblastiach od 19. do 24. júla
- ošetrujú sa len neskoré odrody, ktoré budú dozrievať až v auguste
- čakacia lehota prípravkov: Decis - 28 dní, Mospilan - 14 dní, Sanium - 28 dní
- prípravky Decis Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
vinič Peronospóra viniča CABRIO TOP
CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
KUPRIKOL 50
ORVEGO
POLYRAM_WG
PROFILER WG
druhý povinný preventívny postrek viniča tesne po odkvitnutí, tretí o 10 až 14 dní neskôr
- meďnaté prípravky:
 Cuproxat, Champion, Kocide, Kuprikol
- prípravok Cabrio Top je účinný aj proti múčnatke
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
vinič Múčnatka viniča CABRIO TOP
DYNALI
HF MYCOL
KUMULUS WG
THIOVIT JET
TOPAS 100 EC
VIVANDO
- opakované postreky viniča v 10 až 14-dňových intervaloch
- šírenie ochorenia podporujú veľké rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami, kedy sa tvorí silná ranná rosa
prípravky Kumulus Thiovit majú rovnakú účinnú látku (síra)
Krušpán (Buxus) Vijačka krušpánová KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus
prípravky Decis Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus
vinič Pleseň cibuľová
Botrytída (pleseň sivá) viniča
CANTUS
HF MYCOL
PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
TELDOR 500 SC
- prvý preventívny postrek náchylných odrôd pri uzatváraní strapcov, druhý na začiatku mäknutia bobúľ najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- prípravky Magnicur Quick a Teldor majú rovnakú účinnú látku (fenhexamid)
rajčiak Alternáriová škvrnitosť rajčiakov ASKON - opakované postreky porastov v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
rajčiak Fytoftóra rajčiakov CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
KUPRIKOL 50
- opakované postreky porastov v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- uvedené prípravky sú účinné aj proti baktériovej a septóriovej škvrnitosti listov
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
zemiaky Fytoftóra zemiakov CHAMPION 50 WG
FINITO MAGNICUR
KUPRIKOL 50
POLYRAM_WG
REVUS 250SC
- opakované postreky neskorších odrôd v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky Infinito a Magnicur Finitomajú rovnakú účinnú látku (fluopicolide+propamocarb)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
zemiaky Pásavka zemiaková MOSPILAN 20 SP
NEEMAZAL TS
SPINTOR
prípravky sa aplikujú až po vyliahnutí väčšiny lariev pásavky zemiakovej
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
paprika skleníková Roztočec chmeľový
roztočík paprikový
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- postrek čo najskôr po zistení roztočcov alebo príznakov poškodenia, ktoré sa objavujú na starších listoch
- roztočík paprikový spôsobuje deformácie najmladších listov, hnednutie a odumieranie vrcholov výhonkov a korkovitosť plodov
- Nissorun ničí len vajíčka a mladé larvy škodcov, preto ho treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí ich všetky pohyblivé štádiá
- čakacia lehota oboch prípravkov: 3 dni
použiť sa môžu aj ekologické prípravky Floravita Citro a Karanimba Mikro
paprika Vošky na paprike KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
- prípravky sa aplikujú až po zistení vošiek
- čakacia lehota prípravkov: Karate - 7 dní, Mospilan - 7 dní
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
uhorky
melón cukrový
Pleseň uhorková ALIETTE 80 WG
CHAMPION 50 WG
ENERGY MAGNICUR
FINITO MAGNICUR
KUPRIKOL 50
- opakované preventívne postreky poľných porastov uhoriek a cukrových melónov (ostatné druhy tekvicovej zeleniny pleseň uhorková nenapáda) v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
prípravky Magnicur Energy a Previcur Energy majú rovnakú účinnú látku (fosety-Al+propamocarb)
- prípravky Infinito Magnicur Finitomajú rovnakú účinnú látku (fluopicolide+propamocarb)
proti plesni uhorkovej sa môže použiť aj ekologický prípravok Cuprotonic, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti ochoreniu
zeler Septóriová škvrnitosť listov zeleru ASKON
KUPRIKOL 50
VERTIMEC 018 EC
- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- rastliny treba polievať podmokom
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 14 dní, Kuprikol - 7 dní
- môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
okrasné rastliny
zelenina
Slimáky a Slizniaky DESIMO DUO
LIMA ORO
METAREX M
granulované návnady sa aplikujú okolo záhonov ohrozených plodín
chryzantémy Septóriová škvrnitosť listov chryzantém FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
- opakované preventívne postreky rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať a rastliny polievať podmokom
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
okrasné rastliny Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Húsenice motýľov KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus
okrasné rastliny Molice KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť (trikrát v 5-dňových intervaloch)
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
- môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Múčnatka na okrasných rastlinách FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
KUMULUS WG
THIOVIT JET
opakované postreky náchylných druhov v 10-dňových intervaloch
- šírenie ochorenia podporujú veľké rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami, kedy sa tvorí silná ranná rosa
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
okrasné kry Nosániky KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
postrek rastlín až po zistení okrajových požerkov nosánikov v listoch
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
okrasné rastliny Roztočce na okrasných rastlinách APOLLO 50 SC
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore(pozor na priame slnko!)
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá roztočcov
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Strapky na okrasných rastlinách KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Vošky na okrasných rastlinách KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
ruže Čierna škvrnitosť listov ruží FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE
SYLLIT 65WP
opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môže sa použiť aj ekologický prípravok Folicit, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
ruže Hrdza ružová FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môže sa použiť aj ekologický prípravok Folicit, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
ruže Múčnatka ruží FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
ruže Piliarky na ružiach
Vošky na okrasných rastlinách
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
postrek rastlín čo najskôr po zistení uvedených škodcov
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
Smrek roztočec smrekový APOLLO 50 SC
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- smreky sa ošetria čo najskôr po zistení škodcu alebo príznakov poškodenia (hrdzavohnedá škvrnitosť staršieho ihličia)
prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
ovocné dreviny
vinič
okrasné dreviny
Chloróza z nedostatku prístupného železa FLORASIN LIGNOVIT Fe pri výskyte chlorózy (žltnutia listov na vrcholoch výhonkov) aplikujeme uvedené hnojivo vo forme postreku viackrát v dvojtýždňových intervaloch
Spoločnosť FLORASERVIS, spol. s r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedenej legislatívy. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 

facebook

—————

Späť