Aktuality v ochrane záhradných rastlín na obdobie 22.5.-28.5.

25.05.2020 22:14

Aktuality

 
v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.

Obdobie: 22.05.2020 - 28.05.2020
 
Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky
broskyne Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) SIGNUM
SYLLIT 65WP
- opakované preventívne postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
broskyne Kučeravosť listov broskýň   postreky po odkvitnutí stromov sú neúčinné; silno napadnuté listy treba priebežne odstraňovať
broskyne obaľovač broskyňový (1. generácia) DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
SANIUM ULTRA
- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 19. do 21. mája, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 23. do 25. mája, vo vyšších polohách od 29 mája do 2. júna
bioprípravok Lepinox Plus sa aplikuje na začiatku liahnutia húseníc (v každom pásme asi 3 dni pred uvedeným termínom)
čerešne
višne
Vrtivka čerešňová DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
SANIUM ULTRA
- prvý postrek poloskorých a neskorých odrôd na začiatku kvitnutia bazy čiernej v danej lokalite, druhý o 10 dní neskôr
- čakacia lehota oboch prípravkov: 7 dní
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
ríbezle
egreše
Múčnatka na ríbezliach a egrešoch HF MYCOL - prvý preventívny postrek citlivých odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí, ďalšie v 10-dňových intervaloch
- z prípravkov registrovaných proti ochoreniu je v malospotrebiteľskom balení dostupný len prípravok HF-Mycol, obsahujúci feniklový olej; aplikuje sa dvakrát pred kvitnutím a 2-4-krát po odkvitnutí v 7-10-dňových intervaloch
- rovnakú účinnú látku ako pre veľkovýrobu registrovaný prípravok Sulfurus (síra) obsahujú aj v malom balení dostupné prípravky Kumulus a Thiovit
- môžu sa použiť aj ekologické prípravky BorOilFloraVita SiOFloraVita CocoFolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám
ríbezle
egreše
Piliarky DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
SANIUM ULTRA
- postrek rastlín v prípade zistenia požerkov lariev piliarky ríbezľovej (z listov zostáva len hrubšia žilnatina)
- pri ojedinelom výskyte škodcu stačí larvy vyzbierať a zlikvidovať
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
hrušky Méra hrušková   prvý postrek dva týždne po odkvitnutí, ale len v prípade zistenia škodcuďalšie podľa potreby v 10-dňových intervaloch
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky; v zahraničí proti nej používajú prípravky Karate a Vertimec; ktoré sú u nás povolené na ošetrovanie jadrovín proti iným škodcom
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
jablone Múčnatka jabloňová KUMULUS WG
THIOVIT JET
TOPAS 100 EC
opakované postreky náchylných odrôd v 10 až 12-dňových intervaloch
- pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
jablone Piliarka jablčná DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
jediný postrek stromov ihneď po odkvitnutí
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
hrušky
jablone
Bodruška hrušková   - škodca spôsobuje v jarných mesiacoch vädnutie a neskôr zhnednutie a usychanie koncov mladých výhonkov jabloní a hrušiek
- chemická ochrana sa nerobí, stačí odrezať napadnuté konce výhonkov
hrušky
jablone
Chrastavitosť jadrovín CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCORE
SYLLIT 65WP
TOPAS 100 EC
- opakované postreky náchylných odrôd v 10 až 12-dňových intervaloch najmä za daždivého počasia
- postrekmi hrušiek proti chrastavitosti zasahujeme zároveň aj proti hrdzi hruškovej
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Chitopron 5% alebo Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
hrušky
jablone
Obaľovač jablčný (1. generácia)   postrek ešte nie je aktuálny
jahody Botrytída (Sivá hniloba) jahôd HF MYCOL
PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
SIGNUM
TELDOR 500 SC
postreky na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými dažďami
marhule Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) PROLECTUS
SIGNUM
opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
marhule Moníliová spála kvetov a výhonkov   po zistení príznakov ochorenia je už chemická ochrana zbytočná
- uschnuté konce výhonkov treba odrezať
orech Antraknóza orecha
Bakterióza orecha
KUPRIKOL 50 opakované postreky náchylných stromov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- tento postrek je zameraný proti uvedeným chorobám, ale najmä proti jarnému (baktériovému) černeniu plodov orechov
- proti letnému černeniu oplodia, ktoré spôsobuje vrtivka orechová, bude aktuálny prvý postrek až v poslednej dekáde júna
ovocné dreviny
vinič
okrasné dreviny
Chloróza z nedostatku prístupného železa FLORASIN LIGNOVIT Fe pri výskyte chlorózy (žltnutia listov na vrcholoch výhonkov) aplikujeme uvedené hnojivo vo forme postreku viackrát v dvojtýždňových intervaloch
ovocné dreviny Vošky na ovocných drevinách MOSPILAN 20 SP
NEEMAZAL TS
postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
- uvedené prípravky sa môžu použiť aj proti nosánikom, poškodzujúcim mladé plody, alebo proti šupináčikom, ktoré obžierajú okraje listov rôznych ovocných drevín
- na miestach ich častejšieho výskytu treba urobiť dva postreky 2 týždne a 4 týždne po odkvitnutí stromov
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
slivky Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) PROLECTUS
SIGNUM
opakované postreky stromov v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
slivky Obaľovač slivkový DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA
- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 22. do 25. mája, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 26. do 29. mája, v severnejších oblastiach od 1. do 5. júna
slivky Piliarka slivková DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
SANIUM ULTRA
- jediný postrek stromov ihneď po odkvitnutí
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
vinič Múčnatka viniča KUMULUS WG
THIOVIT JET
prvý preventívny postrek koncom týždňa (približne dva týždne pred kvitnutím viniča) uvedenými sírnatými prípravkami
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
vinič Peronospóra viniča CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
KUPRIKOL 50
- prvý preventívny postrek koncom týždňa (približne dva týždne pred kvitnutím viniča) najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami uvedenými meďnatými prípravkami
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
višne Moníliová spála kvetov a výhonkov   po zistení príznakov ochorenia je už chemická ochrana zbytočná
- uschnuté konce výhonkov treba odrezať
cibuľa Mínerka pórová   porasty chránené bielou netkanou textíliou sa už môžu odokryť
cibuľa Pleseň cibuľová ASKON
FINITO MAGNICUR
KUPRIKOL 50
SIGNUM
opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor, Silwet)
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 7 dní, Infinito - 7 dní, Kuprikol - 7 dní, Magnicur Finito - 7 dní, Signum - 14 dní
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
zemiaky Pásavka zemiaková MOSPILAN 20 SP
NEEMAZAL TS
SPINTOR
prípravky sa aplikujú až po vyliahnutí väčšiny lariev pásavky zemiakovej
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
Borievky (Juniperus) Hrdza hrušková   kontrola konárov borievok na prítomnosť ložísk hrdze hruškovej; napadnuté konáre treba odrezať a zlikvidovať
Kosatce (Iris) piliarka kosatcová DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- opakované postreky rastlín v 10-dňových intervaloch ihneď po zistení požerkov lariev v listoch
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
Krušpán (Buxus) Vijačka krušpánová DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus
 
mečíky Strapka mečíková DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC
- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch až do začiatku kvitnutia
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM STICK
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
SANIUM ULTRA Monodose
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Húsenice motýľov KARATE ZEON 5 CS
SANIUM STICK
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
SANIUM ULTRA Monodose
- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus
okrasné rastliny Molice KARATE ZEON 5 CS
SANIUM STICK
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
SANIUM ULTRA Monodose
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Múčnatka na okrasných rastlinách FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
KUMULUS WG
THIOVIT JET
- opakované preventívne postreky náchylných druhov v 10-dňových intervaloch
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
okrasné kry Nosániky KARATE ZEON 5 CS
SANIUM STICK
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
SANIUM ULTRA Monodose
- postrek rastlín až po zistení okrajových požerkov nosánikov v listoch
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
okrasné rastliny Roztočce na okrasných rastlinách APOLLO 50 SC
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá roztočcov
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Strapky na okrasných rastlinách KARATE ZEON 5 CS
SANIUM STICK
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
SANIUM ULTRA Monodose
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Vošky na okrasných rastlinách KARATE ZEON 5 CS
SANIUM STICK
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
SANIUM ULTRA Monodose
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
ruže Čierna škvrnitosť listov ruží FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE
SYLLIT 65WP
- opakované preventívne postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
môže sa použiť aj ekologický prípravok Folicit, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
ruže Hrdza ružová FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
- opakované preventívne postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
môže sa použiť aj ekologický prípravok Folicit, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
ruže Múčnatka ruží FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
- opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
ruže Piliarky
Vošky
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- postrek rastlín čo najskôr po zistení uvedených škodcov
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
Smrek roztočec smrekový APOLLO 50 SC
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
smreky sa ošetria čo najskôr po zistení škodcu alebo príznakov poškodenia (hrdzavohnedá škvrnitosť ihličia)
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
Spoločnosť FLORASERVIS, spol. s r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedenej legislatívy. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 

facebook

—————

Späť