Aktuality v chemickej ochrane na obdobie: 06.04.2018 - 12.04.2018

09.04.2018 22:38

Aktuality

v chemickej ochrane záhradných plodín
 

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)


Obdobie: 06.04.2018 - 12.04.2018

Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky
broskyne Ku?eravos? listov broský? CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50
SULKA K
prvý preventívny postrek me?natými alebo sírnatými prípravkami (Sulka) v štádiu nalievania sa pú?ikov bez oh?adu na priebeh po?asia; teplota v ?ase postreku sa má pohybova? nad 7 °C
broskyne Ku?eravos? listov broský? SYLLIT 65WP - druhý preventívny postrek uvedeným organickým fungicídom najmä v prípade daždivého po?asia najneskôr tesne pred za?iatkom kvitnutia broský?
- postreky po odkvitnutí sú už zbyto?né
egreše Mú?natka na ríbezliach a egrešoch   - prvý preventívny postrek citlivých odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihne? po odkvitnutí
- na ošetrovanie egrešov proti mú?natke nie sú v malospotrebite?skom balení dostupné žiadne prípravky; pre ve?kovýrobu je registrovaný sírnatý prípravok Sulfurus; rovnakú ú?innú látku (síru) obsahujú aj prípravky Kumulus a Thiovit
- sírnaté prípravky neaplikova? pri teplote nad 25 °C
jahody Kvetovka jahodová DECIS AL OVOCIE A ZELENINA
DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
KARATE ZEON 5 CS
- škodca nahryzáva stopky kvetných pukov jahôd v porastoch vysadených najmä v blízkosti lesov
- prípravky sa aplikujú krátko pred kvitnutím jahôd
- na mechanickú ochranu ohrozených rastlín sa môže použi? biela netkaná textília; porasty treba zakry? vtedy, ke? sa objavia základy prvých kvetov a odokry? po?as kvitnutia jahôd
jahody Rozto?ík jahodový APOLLO 50 SC
VERTIMEC 018 EC
prvý postrek pri pu?aní, druhý pred za?iatkom tvorby kvetných pukov;
ošetrenie je potrebné len tam, kde sa zistili príznaky napadnutia rastlín (zakrpatené a odumierajúce srdie?kové listy)
marhule Moníliová spála kvetov a výhonkov SIGNUM prvý preventívny postrek na za?iatku kvitnutia, druhý pri dokvitaní
ovocné dreviny Preventívny postrek proti pôvodcom hubových a baktériových chorôb CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50
všetky druhy ovocných drevín sa môžu ošetri? uvedenými me?natými prípravkami ešte pred vypu?aním pri teplote nad 7 °C proti pôvodcom rôznych hubových a baktériových chorôb
ovocné dreviny Prezimujúci škodcovia BULLDOCK 25 EC
KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
- výdatný zmývací postrek všetkých ovocných drevín krátko po vypu?aní, ale najneskôr pred kvitnutím
- v ?ase postreku sa má teplota pohybova? nad 10 °C
ovocné dreviny
vini?
Chloróza ovocných drevín a vini?a FLORASIN LIGNOVIT Fe v oblastiach, kde bol v minulom roku zistený výskyt chlorózy, aplikujeme uvedené hnojivo vo forme zálievky do rýh vykopaných po obvode koruny stromov a ku kore?om vini?a
slivky Znetvorenie plodov spôsobené grmaníkom slivkovým CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50
- prvý preventívny postrek v štádiu nalievania sa pú?ikov najmä v prípade daždivého po?asia; teplota v ?ase postreku sa má pohybova? nad 7 °C
- na druhý postrek pred kvitnitím  sa môžu použi? len organické fungicídy (Syllit), ku ktorým môžeme prida? prípravok proti prezimujúcim škodcom
vini? Ku?eravos? (akarinóza) a plstnatos? (erinóza) listov vini?a KUMULUS WG
SULKA K
THIOVIT JET
proti rozto?om spôsobujúcim akarinózu a erinózu ošetrujeme vini? bu? v ?ase pu?ania (Sulka), alebo krátko po vypu?aní (Kumulus, Thiovit) najmä v tých výsadbách, kde bol v minulom roku zistený výskyt akarinózy alebo erinózy
cesnak zimný Fúzavka cesnaková KARATE ZEON 5 CS prvý postrek porastov po prvom oteplení nad 10 °C, ?alšie v 10-d?ových intervaloch najmä v miestach pravidelného výskytu škodcu aj so zmá?adlom (Agrovital, Silwet)
cibu?a
cibu?a z jesennej výsadby
Mínerka pórová   - zakrytie porastov bielou netkanou textíliou ešte pred za?iatkom rojenia škodcu (za?iatkom apríla)
proti mínerke pórovej nie sú v sú?asnosti registrované žiadne prípravky; mohol by sa však použi? ihne? po zistení vpichov v listoch a o dva týždne neskôr prípravok Decis Protech, ktorý je povolený na ošetrovanie cibule proti strapkám so 14 d?ovou ?akacou lehotou a napr. v ?R je priamo povolený proti mínerke pórovej; do postrekovej kvapaliny treba prida? aj zmá?adlo (Agrovital alebo Silwet)
okrasné rastliny
zelenina
Padanie vzchádzajúcich rastlín PREVICUR ENERGY OKRASNÉ RASTLINY
PREVICUR ENERGY ZELENINA
preventívne ošetrenie výsevov alebo vzchádzajúcich rastlín vo forme zálievky
Borievky Hrdza hrušková   kontrola konárov borievok na prítomnos? ložísk hrdze hruškovej; napadnuté konáre treba odreza? a zlikvidova?
Krušpán (Buxus) Vija?ka krušpánová DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
me?íky Strapka me?íková DURSBAN 480 EC morenie h?úz pred výsadbou v roztoku uvedeného prípravku (30 minút)
okrasné rastliny ?ervce a Štítni?ky na okrasných rastlinách
Puklice
DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
okrasné rastliny Molica skleníková na okrasných rastlinách
Molica lastovi?níková na okrasných rastlinách
DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
KARATE ZEON 5 CS
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
okrasné rastliny Rozto?ce na okrasných rastlinách APOLLO 50 SC
NISSORUN 10 WP rozprašova?
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
okrasné rastliny Strapky na okrasných rastlinách DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
okrasné rastliny Vošky na okrasných rastlinách DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
Smrek hálkotvorné kôrovnice (vošky) KARATE ZEON 5 CS postrek proti prezimujúcim jedincom ešte pred za?iatkom tvorby šiškovitých hálok
      Porad?a ochrany rastlín - 2018
      Telefonická porad?a ochrany rastlín Juraja Matláka bude fungova? na ?ísle 0911 507 222 od marca až do konca decembra každý pracovný štvrtok od 9,00 do 11,00 hod., a v sezóne od 4. mája do 31. augusta aj každý pracovný piatok od 9,00 do 10,00 hod.
 
Návštevný de? bude od za?iatku marca do konca októbra každý piatok od 11,00 do 12,00 hod. na RV SZZ, Havlí?kova 34, Bratislava. Po?as návštevných hodín telefonáty neprijímame.
 
Poštové zásielky (oby?ajnou poštou!) posielajte vždy v pondelok na adresu: 
 
Juraj Matlák
P.O.BOX 75
850 00  Bratislava 5

Na výsledok vyšetrenia zaslaných vzoriek sa informujte na uvedenom ?ísle v ?ase fungovania telefonickej poradne. Ak chcete odpove? cez internet, uve?te aj svoju e-mailovú adresu.
      Balenie poštou zasielaných vzoriek
            Zelené rastlinné ?asti zaba?te do jednej vrstvy mierne navlh?eného, potom do nieko?kých vrstiev suchého novinového papiera a nakoniec vložte do mikroténového vrecka. Každú vzorku zaba?te zvláš?. Aby priložený sprievodný list nezvlhol, vložte ho do samostatného mikroténového vrecka.
            Ak zasielate neolistené konáriky ovocných ?i okrasných listná?ov alebo vzorky ihli?nanov, zaba?te ich len do suchého novinového papiera a vložte do obálky.
 
Emailové otázky posielajte cez www.floraservis.skkde nájdete aj týždenné aktuality v ochrane rastlín pod heslom Aktuality na tento týžde?Fotografie poškodených rastlín pred odoslaním skomprimujte.

Spoločnosť Floraservis, s. r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedeného zákona. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

facebook

—————

Späť