Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodín Obdobie 23.3.-30.3.2018

23.03.2018 21:07

Aktuality

 
v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)

Obdobie: 23.03.2018 - 30.03.2018
 
Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky
broskyne Ku?eravos? listov broský? CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50
SULKA K
prvý preventívny postrek me?natými alebo sírnatými prípravkami (Sulka) v štádiu nalievania sa pú?ikov bez oh?adu na priebeh po?asia; teplota v ?ase postreku sa má pohybova? nad 7 °C
ovocné dreviny Preventívny postrek proti pôvodcom hubových a baktériových chorôb CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50
všetky druhy ovocných drevín sa môžu ošetri? uvedenými me?natými prípravkami ešte pred vypu?aním pri teplote nad 7 °C proti pôvodcom rôznych hubových a baktériových chorôb
ovocné dreviny Prezimujúci škodcovia BULLDOCK 25 EC
KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
- výdatný zmývací postrek skôr pu?iacich ovocných drevín (ríbezle, egreše, broskyne, slivky) krátko po vypu?aní
- v ?ase postreku sa má teplota pohybova? nad 10 °C
slivky Znetvorenie plodov spôsobené grmaníkom slivkovým CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50
prvý preventívny postrek v štádiu nalievania sa pú?ikov najmä v prípade daždivého po?asia; teplota v ?ase postreku sa má pohybova? nad 7 °C
cesnak zimný Fúzavka cesnaková KARATE ZEON 5 CS prvý postrek porastov po prvom oteplení nad 10 °C, ?alšie v 10-d?ových intervaloch najmä v miestach pravidelného výskytu škodcu aj so zmá?adlom (Agrovital, Silwet)
okrasné rastliny
zelenina
Padanie vzchádzajúcich rastlín PREVICUR ENERGY preventívne ošetrenie výsevov alebo vzchádzajúcich rastlín vo forme zálievky
okrasné rastliny ?ervce a Štítni?ky na okrasných rastlinách
Puklice
DECIS AL
DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
okrasné rastliny Molica skleníková na okrasných rastlinách
Molica lastovi?níková na okrasných rastlinách
DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
okrasné rastliny Rozto?ce na okrasných rastlinách APOLLO 50 SC
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
okrasné rastliny Strapky na okrasných rastlinách DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
okrasné rastliny Vošky na okrasných rastlinách DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení
      Porad?a ochrany rastlín - 2018
      Telefonická porad?a ochrany rastlín Juraja Matláka bude fungova? na ?ísle 0911 507 222 od marca až do konca decembra každý pracovný štvrtok od 9,00 do 11,00 hod., a v sezóne od 4. mája do 31. augusta aj každý pracovný piatok od 9,00 do 10,00 hod.
 
Návštevný de? bude od za?iatku marca do konca októbra každý piatok od 11,00 do 12,00 hod. na RV SZZ, Havlí?kova 34, Bratislava. Po?as návštevných hodín telefonáty neprijímame.
 
Poštové zásielky (oby?ajnou poštou!) posielajte vždy v pondelok na adresu: 
 
Juraj Matlák
P.O.BOX 75
850 00  Bratislava 5

Na výsledok vyšetrenia zaslaných vzoriek sa informujte na uvedenom ?ísle v ?ase fungovania telefonickej poradne. Ak chcete odpove? cez internet, uve?te aj svoju e-mailovú adresu.
      Balenie poštou zasielaných vzoriek
            Zelené rastlinné ?asti zaba?te do jednej vrstvy mierne navlh?eného, potom do nieko?kých vrstiev suchého novinového papiera a nakoniec vložte do mikroténového vrecka. Každú vzorku zaba?te zvláš?. Aby priložený sprievodný list nezvlhol, vložte ho do samostatného mikroténového vrecka.
            Ak zasielate neolistené konáriky ovocných ?i okrasných listná?ov alebo vzorky ihli?nanov, zaba?te ich len do suchého novinového papiera a vložte do obálky.
 
Emailové otázky posielajte cez www.floraservis.skkde nájdete aj týždenné aktuality v ochrane rastlín pod heslom Aktuality na tento týžde?Fotografie poškodených rastlín pred odoslaním skomprimujte.
       
Spoločnosť Floraservis, s. r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedeného zákona. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 

facebook

—————

Späť