Aktuality v chemickej ochrane rastlín

05.06.2020 19:00

Aktuality

 
v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.

Obdobie: 05.06.2020 - 11.06.2020
 
Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky
broskyne Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) SIGNUM
SYLLIT 65WP
- opakované preventívne postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
broskyne
nektarinka
Múčnatka broskýň KUMULUS WG - opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prvý postrek urobíme až po zistení prvých príznakov ochorenia na listoch
- môžu sa použiť aj ekologické prípravky BorOilFloraVita SiOFloraVita CocoFolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám
čerešne
višne
Škvrnitosť listov čerešní a višní
Dierkovitosť listov
SIGNUM
SYLLIT 65WP
- opakované preventívne postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
čakacia lehota prípravkov: Signum - 7 dní, Syllit - 14 dní
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
čerešne
višne
Vrtivka čerešňová DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
SANIUM ULTRA
- prvý postrek poloskorých a neskorých odrôd na začiatku kvitnutia bazy čiernej v danej lokalite, druhý o 10 dní neskôr
- čakacia lehota oboch prípravkov: 7 dní
- prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
 
ríbezle
egreše
Múčnatka na ríbezliach a egrešoch HF MYCOL - prvý preventívny postrek citlivých odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí, ďalšie v 10-dňových intervaloch
- z prípravkov registrovaných proti ochoreniu je v malospotrebiteľskom balení dostupný len prípravok HF-Mycol, obsahujúci feniklový olej; aplikuje sa dvakrát pred kvitnutím a 2-4-krát po odkvitnutí v 7-10-dňových intervaloch
- rovnakú účinnú látku ako pre veľkovýrobu registrovaný prípravok Sulfurus (síra) obsahujú aj v malom balení dostupné prípravky Kumulus a Thiovit
- môžu sa použiť aj ekologické prípravky BorOilFloraVita SiOFloraVita CocoFolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám
hrušky Méra hrušková   - prvý postrek dva týždne po odkvitnutí, ale len v prípade zistenia škodcu, ďalšie podľa potreby v 10-dňových intervaloch
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky; v zahraničí proti nej používajú prípravky Karate a Vertimec; ktoré sú u nás povolené na ošetrovanie jadrovín proti iným škodcom
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
jablone Múčnatka jabloňová KUMULUS WG
THIOVIT JET
TOPAS 100 EC
opakované postreky náchylných odrôd v 10 až 12-dňových intervaloch
- pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov
- prípravky Kumulus a Thiovit majú rovnakú účinnú látku (síra)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
jablone Vlnačka krvavá   postrek len v prípade zistenia škodcu (chumáče bielych voskových vláken na konárikoch a rezných ranách)
- v malospotrebiteľskom balení nie sú dostupné žiadne prípravky; použiť sa môžu prípravky povolené proti voškám na ovocných drevinách
- pri slabšom napadnutí kmeňa a konárov sa môže pripravený roztok použiť aj vo forme náteru
- napadnuté mladé výhonky je najjednoduchšie odrezať a zničiť
- môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
hrušky
jablone
Bodruška hrušková   - škodca spôsobuje v jarných mesiacoch vädnutie a neskôr zhnednutie a usychanie koncov mladých výhonkov jabloní a hrušiek
chemická ochrana sa nerobí, stačí odrezať napadnuté konce výhonkov
hrušky
jablone
Chrastavitosť jadrovín CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCORE
SYLLIT 65WP
TOPAS 100 EC
opakované postreky náchylných odrôd v 10 až 12-dňových intervaloch najmä za daždivého počasia
- postrekmi hrušiek proti chrastavitosti zasahujeme zároveň aj proti hrdzi hruškovej
- prípravky Chorus a Qualy majú rovankú účinnú látku (cyprodinil)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Chitopron 5% alebo Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
hrušky
jablone
Obaľovač jablčný (1. generácia) DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
INTEGRO
KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA
SPINTOR
- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek prípravkami aplikovanými v čase kladenia vajíčok (Integro) aktuálny v najteplejších okresoch od 5. do 7. júna, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 8. do 10. júna, v severnejších oblastiach od 15. do 18. júna
- ostatné prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc v najteplejších oblastiach od 11. do 13. júna, v ostatných južných oblastiach od 13. do 17. júna, v severnejších oblastiach od 20. do 27. júna
- biologický prípravok Lepinox sa aplikuje na začiatku liahnutia húseníc (asi 3 dni pred hromadným liahnutím húseníc pri každom termíne)
- prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
 
jahody Botrytída (Sivá hniloba) jahôd HF MYCOL
PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
SIGNUM
TELDOR 500 SC
- postreky na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými dažďami
- čakacia lehota prípravkov: HF-Mycol - AT, Magnicur Quick - 3 dni, Prolectus - 1 deň, Signum - 7 dní, Teldor - 3 dni
- prípravky Magnicur Quick a Teldor majú rovnakú účinnú látku (fenhexamid)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita SiO a PowerOf-K ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
marhule Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) PROLECTUS
SIGNUM
- opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
marhule Moníliová spála kvetov a výhonkov   po zistení príznakov ochorenia je už chemická ochrana zbytočná
- uschnuté konce výhonkov treba odrezať
moruše škvrnitosť listov hubového pôvodu   - opakované postreky sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- proti ochoreniu nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; účinné by mali byť prípravky povolené na ošetrovanie jadrovín proti chrastavitosti (napr. Score - čakacia lehota na jadrovinách 28 dní, Polyram - 21 dní, Topas - 14 dní)
orech Antraknóza orecha
Bakterióza orecha
KUPRIKOL 50 - opakované postreky náchylných stromov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- tento postrek je zameraný proti uvedeným chorobám, ale najmä proti jarnému (baktériovému) černeniu plodov orechov
- proti letnému černeniu oplodia, ktoré spôsobuje vrtivka orechová, bude aktuálny prvý postrek až v poslednej dekáde júna
ovocné dreviny
vinič
okrasné dreviny
Chloróza z nedostatku prístupného železa FLORASIN LIGNOVIT Fe pri výskyte chlorózy (žltnutia listov na vrcholoch výhonkov) aplikujeme uvedené hnojivo vo forme postreku viackrát v dvojtýždňových intervaloch
ovocné dreviny Vošky na ovocných drevinách MOSPILAN 20 SP
NEEMAZAL TS
postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
- uvedené prípravky sa môžu použiť aj proti nosánikom, poškodzujúcim mladé plody, alebo proti šupináčikom, ktoré obžierajú okraje listov rôznych ovocných drevín
- na miestach ich častejšieho výskytu treba urobiť dva postreky 2 týždne a 4 týždne po odkvitnutí stromov
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
slivky Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) PROLECTUS
SIGNUM
- opakované postreky stromov v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
môže sa použiť aj ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
vinič Múčnatka viniča CABRIO TOP
DYNALI
HF MYCOL
KUMULUS WG
THIOVIT JET
TOPAS 100 EC
VIVANDO
prvý povinný preventívny postrek viniča tesne pred kvitnutím
prípravok Cabrio Top je účinný aj proti peronospóre
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
- prípravky Kumulus a Thiovit Jet majú rovnakú účinnú látku 
(síra)
vinič Peronospóra viniča CABRIO TOP
CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
KUPRIKOL 50
ORVEGO
POLYRAM_WG
PROFILER WG
prvý povinný preventívny postrek viniča tesne pred kvitnutím
- prípravok Cabrio Top je účinný aj proti múčnatke
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
višne Moníliová spála kvetov a výhonkov   po zistení príznakov ochorenia je už chemická ochrana zbytočná
- uschnuté konce výhonkov treba odrezať
cibuľa Pleseň cibuľová ASKON
FINITO MAGNICUR
KUPRIKOL 50
SIGNUM
- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor, Silwet)
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 7 dní, Infinito - 7 dní, Kuprikol - 7 dní, Magnicur Finito - 7 dní, Signum - 14 dní
- prípravky Infinito a Magnicur Finito majú rovnakú účinnú látku (fluopicolide+propamocarb)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
paprika Vošky na paprike KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
- prípravky sa aplikujú až po zistení vošiek
- čakacia lehota prípravkov: Karate - 7 dní, Mospilan - 7 dní
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
rajčiak Fytoftóra rajčiakov CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
KUPRIKOL 50
- opakované postreky skôr vysadených porastov v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- uvedené prípravky sú účinné aj proti baktériovej a septóriovej škvrnitosti listov
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
zemiaky Fytoftóra zemiakov CHAMPION 50 WG
FINITO MAGNICUR
KUPRIKOL 50
POLYRAM_WG
REVUS 250SC
- opakované postreky skôr vysadených porastov v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky Infinito a Magnicur Finito majú rovnakú účinnú látku (fluopicolide+propamocarb)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky Folicit, Chitopron 5% a Imunofol, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
zemiaky Pásavka zemiaková MOSPILAN 20 SP
NEEMAZAL TS
SPINTOR
prípravky sa aplikujú až po vyliahnutí väčšiny lariev pásavky zemiakovej
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny
zelenina
Slimáky a Slizniaky DESIMO DUO
LIMA ORO
METAREX M
granulované návnady sa aplikujú okolo záhonov ohrozených plodín
Kosatce (Iris) piliarka kosatcová KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- opakované postreky rastlín v 10-dňových intervaloch ihneď po zistení požerkov lariev v listoch
do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môže sa použiť aj ekologický prípravok KaraNimba, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti škodcom
Krušpán (Buxus) Vijačka krušpánová KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus
mečíky Strapka mečíková KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC
- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch až do začiatku kvitnutia aj s prídavkom zmáčadla
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Húsenice motýľov KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus
okrasné rastliny Molice KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť (trikrát v 5-dňových intervaloch)
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
- môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Múčnatka na okrasných rastlinách FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
KUMULUS WG
THIOVIT JET
opakované postreky náchylných druhov v 10-dňových intervaloch
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
okrasné kry Nosániky KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
postrek rastlín až po zistení okrajových požerkov nosánikov v listoch
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
okrasné rastliny Roztočce na okrasných rastlinách APOLLO 50 SC
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá roztočcov
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Strapky na okrasných rastlinách KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
okrasné rastliny Vošky na okrasných rastlinách KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
ruže Čierna škvrnitosť listov ruží FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE
SYLLIT 65WP
opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môže sa použiť aj ekologický prípravok Folicit, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
ruže Hrdza ružová FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môže sa použiť aj ekologický prípravok Folicit, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
ruže Múčnatka ruží FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prípravky Folicur koncentrát a Magnicur Fungimat majú rovnakú účinnú látku (tebuconazole)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky FloraVita CocoFloraVita SiOFloraVita Citro, BorOil, FolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom
ruže Piliarky na ružiach
Vošky na okrasných rastlinách
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
postrek rastlín čo najskôr po zistení uvedených škodcov
prípravky Decis a Sanium majú rovnakú účinnú látku (deltamethrin)
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
Smrek roztočec smrekový APOLLO 50 SC
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- smreky sa ošetria čo najskôr po zistení škodcu alebo príznakov poškodenia (hrdzavohnedá škvrnitosť staršieho ihličia)
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá
môžu sa použiť aj ekologické prípravky KaraNimba a FloraVita Citro, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti škodcom
Spoločnosť FLORASERVIS, spol. s r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedenej legislatívy. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 

facebook

—————

Späť