Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 20.08.-02.09.2021

22.08.2021 20:23

Aktuality

 
v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.

Obdobie: 20.08.2021 - 02.09.2021
 
Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky
broskyne
nektarinka
Múčnatka broskýň KUMULUS WG - opakované postreky neskorých odrôd v dvojtýždňových intervaloch
- ošetrujú sa len neskoré odrody, ktoré budú dozrievať až v auguste a v septembri
broskyne
nektarinka
Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) SIGNUM - opakované postreky neskorých odrôd v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- ošetrujú sa len neskoré odrody, ktoré budú dozrievať až v auguste a v septembri
- čakacia lehota prípravku - 7 dní
jablone Pehovitosť jabĺk FLORASIN CALCIUM PLUS
WUXAL CALCIUM
- opakované postreky náchylných odrôd v dvojtýždňových intervaloch uvedenými listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika
- za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zavlažovať
jablone Vlnačka krvavá   postrek len v prípade zistenia škodcu (chumáče bielych voskových vláken na konárikoch a rezných ranách)
- v malospotrebiteľskom balení nie sú dostupné žiadne prípravky; použiť sa môžu prípravky povolené proti voškám na ovocných drevinách
- pri slabšom napadnutí kmeňa a konárov sa môže pripravený roztok použiť aj vo forme náteru
- napadnuté mladé výhonky je najjednoduchšie odrezať a zničiť
hrušky
jablone
Chrastavitosť jadrovín BELLIS
CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCALA
SCORE
SULFURUS
SYLLIT 65WP
- opakované postreky náchylných odrôd v dvojtýždňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- ošetrujú sa len jesenné a zimné odrody jabloní a hrušiek
- postrekmi jabloní a hrušiek proti chrastavitosti bojujeme zároveň aj proti sadzovitosti plodov, ktorá sa objavuje zvyčajne až krátko pred zberom ovocia
- prípravok Bellis je účinný aj proti múčnatke jabloní
orech vrtivka orechová   - larvy vrtivky orechovej spôsobujú letné černenie oplodia orechov
- opakované postreky v 10 až 14-dňových intervaloch aspoň do polovice augusta
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; účinné by mali byť prípravky povolené na ošetrovanie čerešní proti vrtivke čerešňovej (Mospilan, Sanium Ultra), prípadne ekologický prípravok Spintor (prípravky treba striedať)
 
Poznámky k aplikácii biologického prípravku Bora a k zakrytiu pôdy netkanou textíliou pozri pod tabuľkou.
slivky
Ringlóty
Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) PROLECTUS
SIGNUM
- opakované postreky neskorých odrôd v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
- postrekmi proti klasterosporióze bojujeme zároveň aj proti hrdzi slivkovej, ktorá sa objavuje na listoch slivkovín zvyčajne až v druhej polovici leta
vinič Peronospóra viniča CABRIO TOP
CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
KUPRIKOL 50
ORVEGO
POLYRAM_WG
PROFILER WG
- opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravok Cabrio Top je účinný aj proti múčnatke
prípravky (s výnimkou meďnatých - Cuproxat, Champion, Kocide, Kuprikol) treba striedať
vinič Botrytída (pleseň sivá) viniča CANTUS
HF MYCOL
PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
SCALA
- druhý preventívny postrek neskorých odrôd na začiatku mäknutia bobúľ najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou
vinič Múčnatka viniča CABRIO TOP
DYNALI
HF MYCOL
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET
VIVANDO
- opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä pri vysokej vzdušnej vlhkosti a silných ranných rosách
- prípravok Cabrio Top je účinný aj proti peronospóre
- prípravky (s výnimkou sírnatých - Kumulus, Sulfurus) treba striedať
pór mínerka pórová (2. generácia)
Múčnatka na mrkve a petržlene
SANIUM ULTRA mechanická ochrana: zakrytie porastov netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu (okolo 10. augusta); porasty necháme zakryté do polovice októbra
chemická ochrana: postrek porastov až po zistení vpichov samičiek v listoch póru (aj s prídavkom zmáčadla, napr. Agrovital, Dropfor, Silwet); postrek treba viackrát v 10-dňových intervaloch zopakovať
čakacia lehota prípravkuSanium Ultra - 10 dní
kapustová zelenina Skočky KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
postrek rastlín pri silnejšom výskyte skočiek aj s prídavkom zmáčadla (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
paprika skleníková Roztočec chmeľový
roztočík paprikový
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- postrek čo najskôr po zistení roztočcov alebo príznakov poškodenia, ktoré sa prejavujú vo forme žltohnedého sfarbenia starších listov, prípadne jemnou pavučinkou
- roztočík paprikový spôsobuje deformácie najmladších listov, hnednutie a odumieranie vrcholov výhonkov a korkovitosť plodov
- Nissorun ničí len vajíčka a mladé larvy škodcov, preto ho treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá oboch škodcov
- čakacia lehota oboch prípravkov: 3 dni
použiť sa môžu aj ekologické prípravky Floravita Citro a Karanimba Mikro
paprika Vošky na paprike KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA AL
- prípravky sa aplikujú až po zistení vošiek
- čakacia lehota prípravkov: Karate - 7 dní, Mospilan - 7 dní, Sanium RTU AL - 3 dni,
Sanium Ultra AL - 7 dní
- uvedené prípravky ničia aj húsenice poškodzujúce listy alebo plody papriky
účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou
rajčiak Fytoftóra rajčiakov CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
KUPRIKOL 50
- opakované postreky neskorých odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- uvedené prípravky sú meďnaté a sú účinné aj proti alternáriovej, baktériovej a septóriovej škvrnitosti listov
- čakacia lehota prípravkov: Cuproxat - 3 (10) dní, Champion - 3 (10) dní, Kocide - 3 (7) dní, Kuprikol - 7 dní
- čísla v zátvorke platia pre rajčiaky určené na spracovanie
uhorky Pleseň uhorková ALIETTE 80 WG
CHAMPION 50 WG
ENERGY MAGNICUR
FINITO MAGNICUR
KUPRIKOL 50
- opakované postreky poľných porastov uhoriek a cukrových melónov (ostatné druhy tekvicovej zeleniny pleseň uhorková nenapáda) v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- čakacia lehota prípravkov: Aliette - 3 dni, Champion - 3 (7) dní, Kuprikol - 3 (7) dní, Magnicur Energy - 3 dni, Magnicur Finito - 3 dni
- čísla v zátvorke platia pre šalátové uhorky
proti plesni uhorkovej sa môže použiť aj ekologický prípravok Cuprotonic, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti ochoreniu
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou
uhorky Roztočce NEEMAZAL TS
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- postrek čo najskôr po zistení roztočcov alebo príznakov poškodenia (žltohnedé sfarbenie listov, jemná pavučinka na listoch)
- Nissorun ničí len vajíčka a mladé larvy škodcov, preto ho treba striedať s Neemazalom alebo Vertimecom, ktoré ničia všetky pohyblivé štádiá oboch škodcov
- čakacia lehota prípravkov: Neemazal - 3 dni, Nissorun 3 dni, Vertimec - 7 dní
okrasné rastliny
zelenina
Slimáky a Slizniaky DESIMO DUO
LIMA ORO
METAREX M
granulované návnady sa aplikujú okolo záhonov ohrozených plodín
zeler Septóriová škvrnitosť listov zeleru ASKON
KUPRIKOL 50
- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- rastliny treba polievať podmokom
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 14 dní, Kuprikol - 7 dní
zemiaky Fytoftóra zemiakov CHAMPION 50 WG
FINITO MAGNICUR
KUPRIKOL 50
POLYRAM_WG
REVUS 250SC
- opakované postreky neskorších odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou
Krušpán (Buxus) Vijačka krušpánová KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus
účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou
okrasné dreviny múčnatka FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET
- opakované postreky náchylných druhov po zistení prvých príznakov ochorenia v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať
- sírnaté prípravky: Kumulus, Sulfurus
účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou
okrasné rastliny Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni, alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou
okrasné rastliny Molice GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni, alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
okrasné rastliny Roztočce na okrasných rastlinách APOLLO 50 SC
NEEMAZAL TS
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni, alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom alebo Neemazalom, ktoré ničia pohyblivé štádiá roztočcov
okrasné rastliny Strapky na okrasných rastlinách KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni, alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
okrasné rastliny Vošky na okrasných rastlinách GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore (pozor na priame slnko!)
ruže Čierna škvrnitosť listov ruží FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE
SYLLIT 65WP
- opakované postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou
ruže Hrdza ružová FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
MULTIROSE
opakované preventívne postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať
ruže Múčnatka ruží FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
HF MYCOL
MULTIROSE
- opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch najmä na tienených miestach
- prípravky treba striedať
mrkva
petržlen
Múčnatka na mrkve a petržlene ASKON
KUMULUS WG
SCORE
SIGNUM
SULFURUS
THIOVIT JET
- opakované preventívne postreky v 10-dňových intervaloch
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 14 dní, Kumulus - 3 dni, Score - 21 dní, Signum - 14 dní, Sulfurus - 7 dní, Thiovit - 3 dni
trávniky Hubové choroby ASKON
FUNGIMAT MAGNICUR
opakované postreky napadnutých porastov v dvojtýždňových intervaloch
      Účinné látky prípravkov Sanium
Sanium RTU AL (flupyradifurone)
Sanium Ultra (deltamethrin) - predtým Decis Protech
Sanium Ultra AL (deltamethrin) - predtým Decis AL
 
označenie AL = roztok na priame použitie
 
Nové názvy prípravkov
Magnicur Energy - predtým Previcur Energy
Magnicur Finito - predtým Infinito SC
Magnicur Fungimat - predtým Folicur koncentrát
Magnicur Fungimat AL - predtým Folicur AL
Magnicur Quick - predtým Teldor 500 SC
 
     
     
     
      Biologické a mechanické zásahy proti vrtivke orechovej
            V polovici júna sme odporúčali ošetriť pôdu pod orechmi biologickým prípravkom BORA a následne pôdu zakryť bielou alebo čiernou netkanou textíliou. Ak sme to neurobili, druhým termínom na ošetrenie pôdy pod orechmi prípravkom BORA a následným zakrytím pôdy netkanou textíliou je začiatok augusta, kedy sa môžu objaviť prvé sčernené plody, ktoré začnú dospelé larvy vrtivky orechovej opúšťať. Ak padnú na BOROU ošetrenú, ale nezakrytú pôdu, plytko sa do nej zavŕtajú a zakuklia sa, pričom prídu do styku so spórami huby Beauveria bassiana prípravku BORA (pôda po jeho aplikácii musí byť stále vlhká).
            Ak pôdu po aplikácii prípravku BORA zakryjeme textíliou, larvy sa nedostanú do pôdy. V tomto prípade však treba zabrániť tomu, aby larvy cez okraje opustili textíliu, čím ich donútime, aby sa zakuklili na nej a tieto kukly môžeme z textílie priebežne odstraňovať.
 
Spoločnosť FLORASERVIS, spol. s r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedenej legislatívy. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 

facebook

—————

Späť