Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 15.07.2022 - 22.07.2022

19.07.2022 22:18

 

Aktuality

 

v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.


Obdobie: 15.07.2022 - 22.07.2022

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

broskyne

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky neskorých odrôd v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

broskyne
nektarinka

Múčnatka broskýň

KUMULUS WG

- opakované preventívne postreky neskorších náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
v čase aplikácie uvedeného sírnatého prípravku by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.

broskyne
nektarinka

obaľovač broskyňový (2. generácia)

KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek v najteplejších okresoch (Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Galanta) aktuálny od 1. do 3. júla, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 4. do 6. júla, v chladnejších oblastiach od 11. do 14. júla
- ošetrujú sa len neskoré odrody, ktoré budú dozrievať až v auguste a v septembri
- čakacia lehota prípravkov: Karate - 28 dní, Mospilan - 14 dní, Sanium - 28 dní
- bioprípravok Lepinox sa aplikuje sa na začiatku liahnutia húseníc (asi 4 dni pred uvedenými termínmi)

hrušky

Méra hrušková

 

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení škodcu
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky
- pre veľkovýrobu je okrem iných povolený prípravok Sivanto Prime, ktorý má rovnakú účinnú látku (flupyradifurone) ako Sanium System , ktorý je dostupný aj v malom balení (pozri účinné látky prípravkov pod tabuľkou)

jablone

Múčnatka jabloňová

BELLIS
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované postreky náchylných odrôd v 10- až 14-dňových intervaloch
- pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované konce výhonkov
v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Kumulus, Sulfurus, Thiovit) by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.

jablone

Pehovitosť jabĺk

FLORASIN CALCIUM PLUS
WUXAL CALCIUM

- opakované postreky náchylných odrôd v dvojtýždňových intervaloch uvedenými listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika
- za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zavlažovať

jablone

Vlnačka krvavá

 

- postrek len v prípade zistenia škodcu (chumáče bielych voskových vláken na konárikoch a rezných ranách)
- v malospotrebiteľskom balení nie sú dostupné žiadne prípravky; použiť sa môžu prípravky povolené proti voškám na ovocných drevinách
- pri slabšom napadnutí kmeňa a konárov sa môže pripravený roztok použiť aj vo forme náteru
napadnuté mladé výhonky je najjednoduchšie odrezať a zničiť

hrušky
jablone

Chrastavitosť jadrovín

ALTELA
BELLIS
CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCORE
SULFURUS

opakované postreky náchylných odrôd v 10- až 14-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami

hrušky
jablone

Obaľovač jablčný (2. generácia)

KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
MAVRIK
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA
SPINTOR

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek uvedenými prípravkami aktuálny v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 13. do 15. júla, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 17. do 22. júla, v severnejších oblastiach od 23. júla do 1. augusta
- uvedené prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc s výnimkou bioprípravku Lepinox Plus, ktorý sa aplikuje na začiatku liahnutia húseníc (v každom pásme asi 4 dni pred uvedeným termínom
- ošetrujú sa len jesenné a zimné odrody jabloní a hrušiek
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

orech

Antraknóza orecha
Bakterióza orecha

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

opakované postreky náchylných stromov uvedenými meďnatými prípravkami najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami

orech

vrtivka orechová

BORA

- v polovici júna sme odporúčali ošetriť pôdu pod orechmi biologickým prípravkom BORA a následne pôdu zakryť bielou alebo čiernou netkanou textíliou; okraje textílie treba zapustiť do zeme, aby muchy nemohli pôdu opustiť; pôda musí byť stále vlhká
- do korún stromov sme odporúčali zavesiť aj žlté lepové doštičky, ktoré slúžia nielen na sledovanie rojenia, ale aj na odchyt múch vrtivky orechovej
- prvý postrek sa odporúča urobiť ihneď po zistení prvých múch na žltých lepových doštičkách (zvyčajne v prvých dňoch júla) a v 10-dňových intervaloch aspoň do polovice augusta viackrát zopakovať
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; účinné by mali byť prípravky povolené na ošetrovanie čerešní proti vrtivke čerešňovej (Mospilan, Sanium Ultra), prípadne ekologický prípravok Spintor (prípravky treba striedať)

ovocné dreviny
vinič
okrasné dreviny

Chloróza z nedostatku prístupného železa

FLORASIN LIGNOVIT Fe

pri výskyte chlorózy (žltnutia listov na vrcholoch výhonkov) aplikujeme uvedené hnojivo vo forme postreku viackrát v priebehu mája a júna v dvojtýždňových intervaloch

ovocné dreviny

Vošky na ovocných drevinách

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
- prípravky treba striedať

slivky

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky stromov v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

slivky

obaľovač slivkový (2. generácia)

LEPINOX PLUS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 5. do 7. júla, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 8. do 12. júla, v severnejších oblastiach od 15. do 20. júla
- ošetrujú sa len neskoré odrody, ktoré budú dozrievať až v auguste a v septembri
- čakacia lehota prípravkov: Mospilan - 14 dní, Sanium - 28 dní
- bioprípravok Lepinox sa aplikuje sa na začiatku liahnutia húseníc (asi 4 dni pred uvedenými termínmi)

vinič

Múčnatka viniča

CABRIO TOP
DYNALI
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET
VIVANDO

- opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä pri vysokej vzdušnej vlhkosti a silných ranných rosách
- prípravok Cabrio Top je účinný aj proti peronospóre
v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Kumulus, Sulfurus, Thiovit) by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.
- prípravky (s výnimkou sírnatých) treba striedať

vinič

Peronospóra viniča (pleseň viničová)

ALTELA
CABRIO TOP
CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
ORVEGO
POLYRAM_WG
PROFILER WG

- opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravok Cabrio Top je účinný aj proti múčnatke
prípravky (s výnimkou meďnatých - Cuproxat, Champion, Kocidel) treba striedať

cibuľa

Pleseň cibuľová

ALTELA
ASKON
FINITO MAGNICUR
SIGNUM

- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor, Silwet)
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 7 dní, Magnicur Finito - 7 dní, Signum - 14 dní

kapustová zelenina

Molica lastovičníková na hlúbovinách

GONDOLA
MOSPILAN 20 SP
NEEMAZAL TS

- tri postreky v 5-dňových intervaloch
- treba striedavo používať aspoň dva prípravky a do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
- namiesto chemickej ochrany sa osvedčilo aj pravidelné zmývanie škodcu silným prúdom vody zo spodnej strany listov

kapustová zelenina

Skočky na hlúbovinách

KARATE ZEON 5 CS
MAVRIK
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek až po zistení skočiek
- prípravky treba striedať a do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo
- namiesto chemickej ochrany sa osvedčilo aj zakrytie ohrozených porastov bielou netkanou textíliou

mrkva
petržlen

Múčnatka na mrkve a petržlene

ASKON
KUMULUS WG
SCORE
SIGNUM
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované postreky ohrozených porastov v 10-dňových intervaloch
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 14 dní, Kumulus - 3 dni, Score - 21 dní, Signum - 14 dní, Sulfurus - 7 dní, Thiovit - 3 dni
- Askon nie je registrovaný na petržlen
v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Kumulus, Sulfurus, Thiovit) by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.

paprika

Vošky na paprike

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM RTU AL
SANIUM System

- prípravky sa aplikujú až po zistení vošiek
- čakacia lehota prípravkov: Karate - 7 dní, Mospilan - 7 dní, Sanium - 3 dni

paprika skleníková

Roztočec chmeľový
roztočík paprikový

NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- postrek čo najskôr po zistení roztočcov alebo príznakov poškodenia, ktoré sa objavujú na starších listoch
roztočík paprikový spôsobuje deformácie najmladších listov, hnednutie a odumieranie vrcholov výhonkov a korkovitosť plodov
- Nissorun ničí len vajíčka a mladé larvy škodcov, preto ho treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky ich pohyblivé štádiá
- čakacia lehota oboch prípravkov: 3 dni
použiť sa môžu aj ekologické prípravky Floravita Citro a Karanimba Mikro

rajčiak

Fytoftóra (pleseň rajčiaková)

ALTELA
CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

- opakované preventívne postreky porastov v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- čakacia lehota prípravkov: Cuproxat - 3 (10) dní, Champion - 3 (10) dní, Kocide - 3 (7) dní
- čísla v zátvorkách platia pre rajčiaky určené na spracovanie
- uvedené prípravky sú účinné aj proti baktériovej a septóriovej škvrnitosti listov

uhorky
melón cukrový

Pleseň uhorková

ALIETTE 80 WG
ALTELA
CHAMPION 50 WG
ENERGY MAGNICUR
FINITO MAGNICUR

- opakované preventívne postreky poľných porastov uhoriek a cukrových melónov (ostatné druhy tekvicovej zeleniny pleseň uhorková nenapáda) v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- čakacia lehota prípravkov: Aliette - 3 dni, Champion - 3 (7) dní, Magnicur Energy - 3 dni, Magnicur Finito - 3 dni
- číslo v zátvorke platí pre šalátové uhorky
- proti plesni uhorkovej sa môže použiť aj ekologický prípravok Cuprotonic, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti ochoreniu
- nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

uhorky
tekvicová zelenina

Múčnatka na tekvicovej zelenine

ASKON
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované preventívne postreky v 10-dňových intervaloch
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 3 dni, Kumulus - 3 dni, Sulfurus - 3 dni, Thiovit - 3 dni
v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Kumulus, Sulfurus, Thiovit) by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.

okrasné rastliny
zelenina

Slimáky a Slizniaky

DESIMO DUO
FERRIMAX
LIMA ORO
METAREX M

granulované návnady sa aplikujú okolo záhonov ohrozených plodín

zeler

Septóriová škvrnitosť listov chryzantém

ASKON

- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- rastliny treba polievať podmokom
- čakacia lehota prípravku - 14 dní
- proti ochoreniu sú účinné aj meďnaté prípravky (pozri fytoftóru rajčiakov)

zemiaky

Fytoftóra (pleseň zemiaková)

CHAMPION 50 WG
FINITO MAGNICUR
POLYRAM_WG
REVUS 250SC

- opakované preventívne postreky neskorých odrôd v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

chryzantémy

Septóriová škvrnitosť listov chryzantém

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované preventívne postreky rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať a rastliny polievať podmokom

Krušpán (Buxus)

Vijačka krušpánová

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus

mečíky (gladioly)

Strapky

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC

- opakované postreky rastlín od výšky 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné dreviny

škvrnitosť listov hubového pôvodu

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované postreky napadnutých alebo ohrozených rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)

okrasné rastliny

Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Molice

SANIUM ULTRA AL
SANIUM ULTRA
SANIUM System
SANIUM RTU AL
NEEMAZAL TS
KARATE ZEON 5 CS
GONDOLA

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné dreviny

Múčnatka na okrasných rastlinách

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované postreky náchylných druhov po zistení prvých príznakov ochorenia v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Kumulus, Sulfurus, Thiovit) by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
NEEMAZAL TS
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom alebo Neemazalom, ktoré ničia pohyblivé štádiá roztočcov

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Vošky na okrasných rastlinách

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

ruže

Čierna škvrnitosť listov ruží

FUNGIMAT AL MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované preventívne postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať

ruže

Hrdza ružová

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované preventívne postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať

ruže

Múčnatka ruží

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať

okrasné trávniky

Hubové choroby

ASKON
FUNGIMAT MAGNICUR

opakované postreky napadnutých porastov v dvojtýždňových intervaloch

     

Účinné látky prípravkov Sanium
Sanium RTU AL (flupyradifurone) - nová účinná látka
Sanium System (flupyradifurone) - nová účinná látka
Sanium Ultra (deltamethrin) - predtým Decis Protech
Sanium Ultra AL (deltamethrin) - predtým Decis AL
 
označenie AL = roztok na priame použitie
 
Nové názvy prípravkov
Magnicur Energy - predtým Previcur Energy
Magnicur Finito - predtým Infinito SC
Magnicur Fungimat - predtým Folicur koncentrát
Magnicur Fungimat AL - predtým Folicur AL
Magnicur Quick - predtým Teldor 500 SC

       
       
 

Spoločnosť FLORASERVIS, spol. s r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedenej legislatívy. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 

 

 
 
 
 

 

facebook

—————

Späť