Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 07.05.2021 - 13.05.2021

07.05.2021 19:12

Aktuality

 

v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.


Obdobie: 07.05.2021 - 13.05.2021

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

broskyne

Kučeravosť listov broskýň

SYLLIT 65WP

- posledný postrek stromov najneskôr pred kvitnutím uvedeným organickým fungicídom
- postreky po odkvitnutí stromov už nie sú proti ochoreniu účinné

broskyne

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

 

- opakované preventívne postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať

ríbezle
egreše

Piliarky

SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek rastlín v prípade zistenia požerkov lariev piliarky ríbezľovej (z listov zostáva len hrubšia žilnatina)
- pri ojedinelom výskyte škodcu stačí larvy vyzbierať a zlikvidovať

egreše

Múčnatka na ríbezliach a egrešoch
Americká múčnatka

HF MYCOL
SULFURUS

prvý preventívny postrek citlivých odrôd tesne pred kvitnutímdruhý ihneď po odkvitnutí
- môže sa použiť aj ekologický prípravok BorOil, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám a škodcom

jablone

Múčnatka jabloňová

KUMULUS WG
SULFURUS

prvý preventívny postrek náchylných odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí; pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov (huba prezimuje v púčikoch, ktoré boli infikované už v predchádzajúcom roku)

jablone

Piliarka jablčná

NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA

- jediný postrek stromov ihneď po odkvitnutí

hrušky
jablone

Chrastavitosť jadrovín

CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCALA
SCORE
SULFURUS
SYLLIT 65WP

prvý preventívny postrek náchylných odrôd tesne pred kvitnutímdruhý ihneď po odkvitnutí stromov, tretí o dva týždne neskôr
- postrekmi hrušiek proti chrastavitosti zasahujeme zároveň aj proti hrdzi hruškovej

jahody

Botrytída (Sivá hniloba) jahôd

HF MYCOL
PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
SIGNUM
TELDOR 500 SC

postreky na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými dažďami

hrušky

Méra hrušková

 

- prvý postrek dva týždne po odkvitnutí, ale len v prípade zistenia škodcu, ďalšie podľa potreby v 10-dňových intervaloch
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky; v zahraničí proti nej používajú prípravky Karate Vertimec; ktoré sú u nás povolené na ošetrovanie jadrovín proti iným škodcom

marhule

Moníliová spála kvetov a výhonkov

PROLECTUS
SIGNUM

- prvý preventívny postrek na začiatku kvitnutia (keď sa otvoria prvé kvety)druhý pri dokvitaní (keď opadne väčšina korunných lupienkov)
- po zistení príznakov ochorenia je už chemická ochrana zbytočná
- uschnuté konce výhonkov treba odrezať

ovocné dreviny

Vošky na ovocných drevinách

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
- uvedené prípravky sa môžu použiť aj proti nosánikom, poškodzujúcim mladé plody ovocných drevín; na miestach ich častejšieho výskytu treba urobiť dva postreky 2 a 4 týždne po odkvitnutí stromov
- prípravky treba striedať

ovocné dreviny
vinič

Chloróza z nedostatku prístupného železa

FLORASIN LIGNOVIT Fe

v oblastiach, kde bol v minulom roku zistený výskyt chlorózy, aplikujeme uvedené hnojivo vo forme zálievky do rýh vykopaných po obvode koruny stromov a ku koreňom viniča

orech

Antraknóza orecha

KUPRIKOL 50

prvý preventívny postrek náchylných stromov tesne pred kvitnutímdruhý ihneď po odkvitnutí
- ošetrujú sa náchylné stromy najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- tento postrek je zameraný predovšetkým proti jarnému (baktériovému) černeniu plodov orechov
- proti letnému černeniu oplodia, ktoré spôsobuje vrtivka orechová, bude aktuálny prvý postrek až začiatkom júla

marhule

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

PROLECTUS
SIGNUM

- opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať

slivky

Piliarka slivková

SANIUM ULTRA

jediný postrek stromov ihneď po odkvitnutí

slivky

Znetvorenie plodov spôsobené hubou grmanník slivkový

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50

prvý preventívny postrek uvedenými meďnatými prípravkami na začiatku otvárania sa púčikov, druhý tesne pred kvitnutím najmä v miestach častejšieho výskytu ochorenia
- teplota v čase postreku sa má pohybovať nad 7 °C

višne

Moníliová spála kvetov a výhonkov

PROLECTUS
SIGNUM

prvý preventívny postrek na začiatku kvitnutia (keď sa otvoria prvé kvety), druhý pri dokvitaní nie tým istým prípravkom

cibuľa

Mínerka pórová

SANIUM ULTRA

porasty chránené bielou netkanou textíliou treba nechať zakryté do 20. mája
- ďalší postrek porastov dva týždne po predchádzajúcom; do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
- čakacia lehota prípravku - 10 dní

mak

pleseň maková

CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50

- ak sa v poraste maku objavia plesňou makovou napadnuté rastliny (žlté listy alebo celé rastliny), celý porast sa môže dvakrát s 10-dňovým odstupom ošetriť niektorým z uvedených meďnatých prípravkov
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo
- pri jednotení maku treba podozrivé rastliny odstrániť

Borievky (Juniperus)

Hrdza hrušková

 

kontrola konárov borievok na prítomnosť ložísk hrdze hruškovej; napadnuté konáre treba odrezať a zlikvidovať

Kosatce (Iris)

piliarka kosatcová

KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- opakované postreky rastlín v 10-dňových intervaloch ihneď po zistení požerkov lariev v listoch
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)

Krušpán (Buxus)

Vijačka krušpánová

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita CitroKaranimba Mikro Lepinox Plus

okrasné dreviny

škvrnitosť listov hubového pôvodu

ENERGY MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované postreky napadnutých vždyzelených okrasných drevín v dvojtýždňových intervaloch
- konáre so silno napadnutými listami alebo usychajúce konáre treba odrezať a spáliť

okrasné rastliny

Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni

okrasné rastliny

Molice

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni

okrasné rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
NEEMAZAL TS
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá roztočcov

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni

okrasné rastliny

Vošky na okrasných rastlinách

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponechať aspoň 3 dni

ruže

Piliarka drobná na ružiach

KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- škodca zvinuje listy ruží do trubičiek
- prvý postrek v priebehu týždňa, druhý o dva týždne neskôr
- uvedené prípravky ničia aj vošky a ďalšie piliarky, škodiace na ružiach

Smrek

hálkotvorné kôrovnice (vošky)

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

postrek proti prezimujúcim jedincom krátko po vypučaní, ale ešte pred začiatkom tvorby šiškovitých hálok

Smrek

roztočec smrekový

APOLLO 50 SC
NISSORUN 10WP

- smreky, ktoré boli minulý rok napadnuté roztočcom smrekovým, sa môžu ošetriť na začiatku pučania, kedy sa liahnu larvy z prezimovaných vajíčok škodcu
- uvedené prípravky sú účinné proti vajíčkam a mladým larvám

trávniky

Hubové choroby

ASKON
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované postreky napadnutých porastov v dvojtýždňových intervaloch

okrasné kry

Šupináčiky na ovocných a okrasných drevinách
Nosániky

KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- opakované postreky rastlín v 10-dňových intervaloch až po zistení okrajových požerkov chrobákov v listoch

     

Účinné látky prípravkov Sanium
Sanium RTU AL (flupyradifurone)
Sanium Ultra (deltamethrin) - predtým Decis Protech
Sanium Ultra AL (deltamethrin) - predtým Decis AL
 
označenie AL = roztok na priame použitie
 
Nové názvy prípravkov
Magnicur Energy - predtým Previcur Energy
Magnicur Finito - predtým Infinito SC
Magnicur Fungimat - predtým Folicur koncentrát
Magnicur Fungimat AL - predtým Folicur AL
Magnicur Quick - predtým Teldor 500 SC

       
     

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Q76AYxYoPs-I1y-s1gi9srREXq7vtEwC4MoGSFBwqsxDmY2vLa6QA_uMWjmMHwCGt2YzMovwtSuB5uGVZs6tspwZVWB1lECRLzdhI_cQb0-v47JI=s0-d-e1-ft#https://www.floraservis.sk/dokumenty/obrtext/Banner%20-%20Bora.jpg

       
 
 

 

 

facebook

—————

Späť