Aktuality v chemickej ochrane rastlín na obdobie 02.09.2022 - 09.09.2022

02.09.2022 19:39

Aktuality

 

v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.


Obdobie: 02.09.2022 - 09.09.2022

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

broskyne

chrastavitosť plodov

SIGNUM

- opakované postreky neskorých odrôd (najmä tzv. vinohradníckych broskýň) v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

jablone

Pehovitosť jabĺk

FLORASIN CALCIUM PLUS
WUXAL CALCIUM

- posledný postrek náchylných odrôd uvedenými listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika najneskôr dva týždne pred zberom ovocia

hrušky
jablone

Chrastavitosť jadrovín

ALTELA
BELLIS
CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCORE
SULFURUS

- posledný postrek náchylných zimných odrôd najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- týmto postrekom bojujeme zároveň aj proti sadzovitosti jabĺk a hrušiek
- uprednostniť treba prípravky s kratšou čakacou lehotou (napr. Bellis - 7 dní, Polyram - 21 dní)

orech

vrtivka orechová

BORA

- opakované postreky v 10-dňových intervaloch do konca augusta
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; účinné by mali byť prípravky povolené na ošetrovanie čerešní proti vrtivke čerešňovej (Mospilan, Sanium Ultra), prípadne ekologický prípravok Spintor (prípravky treba striedať)
- v polovici júna sme odporúčali ošetriť pôdu pod orechami biologickým prípravkom BORA a následne pôdu zakryť bielou alebo čiernou netkanou textíliou; ak sme to neurobili, druhým termínom na ošetrenie pôdy pod orechami prípravkom BORA a následným zakrytím pôdy netkanou textíliou je druhá dekáda augusta, kedy sa môžu objaviť prvé sčernené plody, ktoré začnú dospelé larvy vrtivky orechovej opúšťať; ak padnú na BOROU ošetrenú, ale nezakrytú pôdu, plytko sa do nej zavŕtajú a zakuklia sa, pričom prídu do styku so spórami huby Beauveria bassiana v prípravku BORA (pôda po jeho aplikácii musí byť stále vlhká)
- ak pôdu po aplikácii prípravku BORA zakryjeme textíliou, larvy sa nedostanú do pôdy; v tomto prípade však treba zabrániť tomu, aby larvy cez okraje opustili textíliu, čím ich donútime, aby sa zakuklili na nej a tieto kukly môžeme z textílie priebežne odstraňovať

ovocné dreviny

Vošky na ovocných drevinách

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
- prípravky treba striedať

vinič

botrytída (Pleseň sivá)

CANTUS
PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
SCALA

- opakované postreky náchylných odrôd najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

vinič

Múčnatka viniča

CABRIO TOP
DYNALI
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET
VIVANDO

- opakované postreky neskorých odrôd v dvojtýždňových intervaloch najmä pri vysokej vzdušnej vlhkosti a silných ranných rosách
- v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Kumulus, Sulfurus, Thiovit) by teplota nemala vystúpiť nad 25°C
- prípravky (s výnimkou sírnatých) treba striedať

vinič

Peronospóra viniča (pleseň viničová)

ALTELA
CABRIO TOP
CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
ORVEGO
POLYRAM_WG
PROFILER WG

- opakované postreky neskorých odrôd v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky (s výnimkou meďnatých - Cuproxat, Champion, Kocidel) treba striedať

pór

mínerka pórová (2. generácia)

SANIUM ULTRA

- mechanická ochrana: zakrytie porastov netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu; porasty necháme zakryté aspoň do polovice októbra
- chemická ochrana: postrek porastov až po zistení vpichov samičiek v listoch póru (aj s prídavkom zmáčadla, napr. Agrovital, Dropfor, Silwet); postrek treba viackrát v 10-dňových intervaloch zopakovať
čakacia lehota prípravku: 10 dni

rajčiak

Fytoftóra (pleseň rajčiaková)

ALTELA
CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

- opakované postreky porastov v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- čakacia lehota prípravkov: Cuproxat - 3 (10) dní, Champion - 3 (10) dní, Kocide - 3 (7) dní
- čísla v zátvorkách platia pre rajčiaky určené na spracovanie
- uvedené prípravky sú účinné aj proti baktériovej a septóriovej škvrnitosti listov

uhorky
melón cukrový

Pleseň uhorková

ALIETTE 80 WG
ALTELA
CHAMPION 50 WG
ENERGY MAGNICUR
FINITO MAGNICUR

- opakované postreky poľných porastov uhoriek a cukrových melónov (ostatné druhy tekvicovej zeleniny pleseň uhorková nenapáda) v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- čakacia lehota prípravkov: Aliette - 3 dni, Champion - 3 (7) dní, Magnicur Energy - 3 dni, Magnicur Finito - 3 dni
- číslo v zátvorke platí pre šalátové uhorky
- proti plesni uhorkovej sa môže použiť aj ekologický prípravok Cuprotonic, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti ochoreniu
- nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny
zelenina

Slimáky a Slizniaky

DESIMO DUO
FERRIMAX
LIMA ORO
METAREX M

granulované návnady sa aplikujú okolo záhonov ohrozených plodín

zeler

Septóriová škvrnitosť listov chryzantém

ASKON

- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- rastliny treba polievať podmokom
- čakacia lehota prípravku - 14 dní
- proti ochoreniu sú účinné aj meďnaté prípravky (pozri fytoftóru rajčiakov)

zemiaky

Fytoftóra (pleseň zemiaková)

CHAMPION 50 WG
FINITO MAGNICUR
POLYRAM_WG
REVUS 250SC

- opakované postreky neskorých odrôd v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

chryzantémy

Septóriová škvrnitosť listov chryzantém

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované preventívne postreky rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- rastliny treba polievať podmokom

Krušpán (Buxus)

Vijačka krušpánová

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus

okrasné dreviny

škvrnitosť listov hubového pôvodu

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované postreky napadnutých alebo ohrozených rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)

okrasné rastliny

Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Molice

SANIUM ULTRA AL
SANIUM ULTRA
SANIUM System
SANIUM RTU AL
NEEMAZAL TS
KARATE ZEON 5 CS
GONDOLA

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné dreviny

Múčnatka na okrasných rastlinách

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované postreky náchylných druhov po zistení prvých príznakov ochorenia v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Kumulus, Sulfurus, Thiovit) by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
NEEMAZAL TS
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom alebo Neemazalom, ktoré ničia pohyblivé štádiá roztočcov

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Vošky na okrasných rastlinách

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

ruže

Čierna škvrnitosť listov ruží

FUNGIMAT AL MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať

ruže

Hrdza ružová

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať

ruže

Múčnatka ruží

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať

okrasné trávniky

Hubové choroby

ASKON
FUNGIMAT MAGNICUR

opakované postreky napadnutých porastov v dvojtýždňových intervaloch

     

Účinné látky prípravkov Sanium
Sanium RTU AL (flupyradifurone) - nová účinná látka
Sanium System (flupyradifurone) - nová účinná látka
Sanium Ultra (deltamethrin) - predtým Decis Protech
Sanium Ultra AL (deltamethrin) - predtým Decis AL
 
označenie AL = roztok na priame použitie
 
Nové názvy prípravkov
Magnicur Energy - predtým Previcur Energy
Magnicur Finito - predtým Infinito SC
Magnicur Fungimat - predtým Folicur koncentrát
Magnicur Fungimat AL - predtým Folicur AL
Magnicur Quick - predtým Teldor 500 SC
 

       

Spoločnosť FLORASERVIS, spol. s r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedenej legislatívy. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 

 

 

facebook

—————

Späť