39. ročník okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

12.10.2022 22:48

Vyhodnotenie

 

Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

konanej 6. a 7.10.2022

 

39. ročník Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov konala sa v priestoroch bývalého OÚ Zvolen, dňa 6. a 7.10. 2022. Výstavu otvoril predseda SZZ OV o.j.z. Lubomír Paulenka za účasti kandidátov na primátora mesta Zvolen a členov predstavenstva OV. Úvod nám spríjemnili škôlkari z MŠ Tehelná zo Zvolena. Na tohtoročnej výstave bolo viacej vystavovaných exponátov ako vlani, ale menej ako za minulé roky. Príčinou mohlo byť nepriaznivé počasie pre záhradkárov, hlavne sucho počas letného obdobia. Sme vďační všetkým vystavovateľom zo ZO, a prídomovým. Výstavy sa nezúčastnili ani naše 2 ZO z Detvy, kde sa mestská výstava konala týždeň pred našou výstavou. Výstavy sa zúčastnilo aj Osivo a.s. Zvolen zo semiačkami a rôznymi odrodami zemiakov. Vďaka patrí predstavenstvu  SZZ OV o.j.z. za to, že pre prípravu výstavy obetovali veľa svojho voľného času a taktiež aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a spolupráci.

 

Na výstave sa zúčastnilo 26 vystavovateľov zo 6 osád a 3 prídomový. Vystavovaných exponátov bolo 222, z toho ovocie: 80, zelenina: 86, kvety: 12, iné: 44.

 

Počas výstavy sa konala súťaž o „Najkrajšie jablko a hrušku roka“. Exponáty posudzovala komisia v zložení: predseda: Ludvík Juráček, členovia: Ing. Anna Križanová a Ing. Albín Jankulík. Hodnotenie vykonala dňa 5.10.2022 s týmto výsledkom:

 

Najkrajšie jablko

1.  Produkta         Ludvík Juráček             ZO Zlatý potok – Amfiteáter

2.  Jonagord         Jozef Vrana                   ZO Sekier – Hájovňa

3.  Pinova             Alena Paulíková            ZO Sekier – Dolina

 

Najkrajšia hruška

1.  Konferencia    Milan Koristek              ZO Sekier – Hájovňa

2.  Lucasova        Ing. Jozef Sekeráš         ZO Lipovec – Bukovinka

3. Wiliemsova      Ing. Anna Križanová    Prídomová

 

Zelenina

1.  Kolekcia zemiakov, cesnaku a paprík   Marián Syrový         prídomový

2.  Kolekcia zeleniny              RNDr. Zdenka Müllerová           ZO Čertolín

3.  Kolekcia zeleniny              Ladislav Bielik                            ZO Lipovec – Bukovinka

 

Cena poroty

Stôl mix                      Ľubomír Paulenka      ZO Hájik 7

 

Čestné uznanie

Kolekcia jabĺk             Ludvík Juráček                    ZO Zlatý potok – Amfiteáter

Papriky                       Jozef Vrana                          ZO Sekier – Hájovňa

kvety dekorácia          Mgr. Ľubica Cibulková        ZO Čertolín

Jablká                          Renata Žiakovičová             ZO Sekier – Hájovňa

Kolekcia jabĺk             Juraj Kortiš                          ZO Čertolín

Kolekcia jabĺk             Ing. Jozef Sekeráš                ZO Lipovec Bukovinka

Kolekcia jabĺk             Ján Pivka                              ZO Sekier – Dolina

Hruška – Dicolor        Ing. Jozef Golian                 ZO Lipovec – Bukovinka

Cvikla                         Mária Rellová                      ZO Čertolín

Košík mix                   Miroslav Vereš                     ZO Čertolín

Kolekcia zeleniny       Jaromír Čúchor                    ZO Čertolín

Čínska uhorka             Jozef Toman                        ZO Hájik 7

Kolekcia semiačok a zemiakov                               Osivo a.s. Zvolen

Kolekcia hrozna          Ing. Albín Jankulík              ZO Zvaltý potok – Na Hlinách

Liečivé rastliny           RNDr. Zdenka Müllerová   ZO Čertolín

Dula Královská           Jozef Jenčík                         ZO Hájik 5

Kvety dekorácia         Mgr. Ľubica Cibulková        ZO Čertolín

 

Tohtoročná výstava sa konala o týždeň skôr ako 26. ročník celoslovenskej výstavy Jahrada v Trenčíne, ktorá sa uskutočnila 14. – 15.10.2022, preto sme mohli uskutočniť výber jabĺk z našej výstavy. Podarilo sa nám vybrať 26 odrôd jabĺk po 2 kusy od 10-tich pestovateľov a jednu rohožovku mimo súťaž.

Najväčšiu radosť z výstavy mali asi najmenší návštevníci zo škôliek a škôl, sprevádzané učiteľkami. Pre niektoré detičky to bolo aj prvé oboznámenie sa z ovocím a zeleninou, jeho veľkosťou, tvarom, zafarbením. Pri odchode dostali koliesko rožka z medíkom, ktorý im venoval náš predseda – medár z vlastnej produkcie.

Očakávali sme väčšiu účasť, do kroniky je zapísaných cca. 300 návštevníkov, samozrejme, že sa všetci návštevníci nepodpísali. Veľa záhradkárov z našich radov nepodporuje najväčšiu akciu roka či už aktívnou účasťou na výstave – propagáciou svojich výpestkov, ale ani pasívnou účasťou, stáva sa to perioditou!!!!

 

facebook

—————

Späť