Diskusná téma: Informácia o odkúpení záhrad

Dátum: 06.09.2011

Vložil: právna komisia

Titulok: Re:Platenie nájomného za záhrady

Do ukončenia " konania" platí doterajšia nájomná zmluva, aj keď už skončila jej lehota. Nájomné treba platiť podľa dohody, resp. vo výške v mieste obvyklej. Pre informáciu uvádzame, že nájomné SPF za 780 m2 vo Zvolene na Podborovej je 7,77 euro ročne. Ak ste nájomné doteraz neuhrádzali, máte povinnosť uhradiť za posledné 3 roky.


Späť na diskusiu