Diskusná téma: Informácia o odkúpení záhrad

Dátum: 21.07.2011

Vložil: Remperová

Titulok: Platenie nájomného za záhrady

Aký je Váš názor na platenie nájomného majiteľom pôdy do vypracovania znaleckého posudku? Bolo by vhodné uzavrieť nájomnú zmluvu s termínom do ukončenia "konania" medzi ZO a majiteľom pôdy s dátumom od 1.4.2011? Alebo do ukončenia konania neplatiť žiadne nájomné?


Späť na diskusiu